LATEST FROM GUARDIAN Hurricane Maria: ‘we have lost all’ says Dominica prime minister – live

Average winds of 140 km / h and des at more than 200 km / h Les dernières prévisions : confirmation d’un passage au nord immédiat de Saint-Martin

Average winds of 140 km / h and des at more than 200 km / h Les dernières prévisions : confirmation d’un passage au nord immédiat de Saint-Martin

Le responsable du service prévision de Météo France Guadeloupe, Alain Muzellec, indique ce midi que les prévisions se sont confirmées en ce qui concerne le passage de l’ouragan Irma. A savoir un passage du centre au nord immédiat de Saint-Martin.

Selon les dernières indications d’Alain Muzellec, le responsable du service prévisions de Météo France, qui a répondu à nos questions ce midi, il faut s’attendre à un début de situation critique en fin de nuit de mardi à mercredi. L’ouragan Irma devrait entamer son cycle d’intensification et passer en catégorie 4 demain après son virage Ouest-Nord–Ouest. Selon les prévisions, Saint-Martin et Saint-Barthélemy subiront des vents moyens compris entre 120 et 140km/h avec des rafales à plus de 200km/h. La mer sera très fortement agitée avec des creux de 8 à 10 mètres et des pluies qui seraient diluviennes si le centre passe sur Saint-Martin. Le danger viendra de la mer, de la pluie et aussi du vent qui aura pourra avoir des orientations complètement inhabituelles. Les quartiers qui sont en général protégés seront menacés comme Grand Case, Marigot, Sandy Ground et Baie Netllé. Le responsable du service prévisions insiste sur les effets dévastateurs que pourrait avoir l’œil de l’ouragan en cas de passage sur Saint-Martin. Il faut donc se préparer au mieux, sans panique, mais en essayant de consolider sa maison et en enlevant tous les débris. La fin du passage de l’ouragan sur Saint-Martin devrait intervenir mercredi en milieu d’après midi.

Source Le Pelican Saint Martin

Average winds of 140 km / h and des at more than 200 km / h Les dernières prévisions : confirmation d’un passage au nord immédiat de Saint-Martin
Average winds of 140 km / h and des at more than 200 km / h Les dernières prévisions : confirmation d’un passage au nord immédiat de Saint-Martin
Average winds of 140 km / h and des at more than 200 km / h Les dernières prévisions : confirmation d’un passage au nord immédiat de Saint-Martin

More Sxm Info, Bulletins, Updates

New Attorney General Curacao Roger Tijmen Bos

Vrijdag 1 september is de nieuwe Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba beëdigd. Mr. Roger Tijmen Bos heeft zijn eed afgelegd ten overstaan van de waarnemend Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Nolda Römer-Kenepa.

New Attorney General Curacao Roger Tijmen Bos
New Attorney General Curacao Roger Tijmen Bos
New Attorney General Curacao Roger Tijmen Bos
New Attorney General Curacao Roger Tijmen Bos
On Friday, 1 September, the new attorney general of curaçao, Sint Maarten and bonaire, sint eustatius and saba were sworn in. Mr… Roger fateh bos took his oath before the acting governor of curaçao, her excellency nolda römer-Kenepa.

Guus Schram: ‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’ PT2

Guus Schram:
‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’ Antilliaans Dagblad, 2 september 2017
Willemstad – De situatie in de rechtshandhaving is nog steeds zorgelijk. Dat zei voormalig procureur-generaal (PG) Guus Schram donderdag bij zijn afscheid in het Santa Barbara Resort.


,,De cijfers tonen aan dat we kampen met buitengewoon veel en zware criminaliteit; van atrako’s tot levensdelicten en van fraude tot corruptie. Geconstateerd moet worden dat ons niveau van de rechtshandhaving helaas nog steeds niet beantwoordt aan deze mate van criminaliteit, ook al staan we er beter voor dan enkele jaren geleden”, aldus Schram, die teruggaat naar Nederland en daar de functie van hoofdofficier van Justitie van Noord-Holland op zich neemt.

,,Dat is iets wat we ons moeten aantrekken, want we zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor. Dat betekent dat we de infrastructuur op orde moeten hebben, ook wat betreft de rechtshandhaving. Dat zijn we niet alleen aan onze stand als land verplicht, maar ook aan de samenleving en toekomstige generaties.”

Op dit moment kunnen nog te veel zaken niet worden opgepakt – zo stelt Schram – waardoor daders vrijuit gaan. ,,Dit doet het maatschappelijk vertrouwen in de instituties geen goed en het draagt evenmin bij aan normbesef en draagvlak voor ons werk.”

Schram stond even stil bij een recente uitspraak van de Sint Maartense Justitieminister over de in ernst en omvang toenemende misdaad onder jonge mannen. ,,Hij stelde daarbij dat het een samenlevingsbrede inspanning vergt om hier iets aan te doen en constateerde dat het niet meer alleen een strafrechtelijk onderwerp is, maar ook een kwestie van sociale aard is geworden. Ik deel die visie volledig. Voor veel criminaliteit geldt dat die zijn oorsprong kent in sociaalmaatschappelijke problematiek en tekortkomingen.

Denk aan gebrekkig onderwijs, zware economische omstandigheden, grote welvaartsverschillen, een slecht perspectief op de arbeidsmarkt, maar ook aan zaken als geen adequate dagbesteding voor jongeren, te weinig sociale controle en zelfreinigend vermogen of een zwak moreel kompas. Het is inderdaad een opgave van de maatschappij als geheel om hierin een ommekeer teweeg te brengen. Met andere woorden: de samenleving heeft zichzelf nodig om dit probleem te kunnen tackelen.”

Net als zijn opvolger benadrukte Schram in zijn toespraak het belang van samenwerken. Het is de enige manier om antwoord te geven op de criminaliteit, aldus de voormalige PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. ,,Het is absolute noodzaak.”

Samenwerken is echter geen natuurlijk gegeven: ,,Het moet constant uitgevonden en bevochten worden, waardoor we geneigd zijn het juist niet te doen. Maar wij hebben te maken met georganiseerde en goed samenwerkende criminelen die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe mazen en technieken. Wij moeten daar steeds weer creatief een antwoord op geven: samenwerken en de krachten bundelen is dus een continu proces.”

Echt samenwerken is moeilijk, zo gaf Schram aan. ,,Valkuilen zijn onze routines, organisatiebelangen, solisme of zelfgenoegzaamheid. Daarnaast vereist succesvolle samenwerking een breed spectrum van partijen. Niet alleen de vertrouwde partners, maar ook nieuwe, minder bekende partijen. Met hen moeten we komen tot een collectieve wil en overtuiging om gezamenlijk vasthoudend te werken aan de verwezenlijking van onze ambities en te voldoen aan de verplichting aan onze samenlevingen.”

Het draait hierbij niet alleen om opsporen, vervolgen en opsluiten, maar ook om bestuurlijke betrokkenheid, preventief ingrijpen en sociale maatregelen, zo vindt Schram. ,,Daarvoor heb je naast het bestuur ook de private sector en sociaalmaatschappelijke instanties hard nodig. Samen creëren we een breed front aan mogelijkheden: samenwerkingsverbanden die snel en adequaat kunnen reageren op uiteenlopende problemen, waardoor we minder achter de feiten gaan aanlopen.”

Dankzij de samenwerking tussen de partners binnen de justitiële keten heeft Schram gedurende zijn 3,5 jaar als PG van de drie landen kunnen constateren dat meerdere projecten succesvol zijn gebleken binnen de rechtshandhaving. ,,Ik denk aan de Top C op Curaçao, de multidisciplinaire mensenhandel-aanpak op Sint Maarten, de financiële top X op de BES en de niet-meldersprojecten met de FIU.”

Het Afpakteam noemde Schram afzonderlijk. ,,Het is het ultieme samenwerkingsmodel waarin partijen uit verschillende hoeken gezamenlijk en op innovatieve manier een effectief antwoord geven op criminaliteit. De integrale aanpak van de strafrechtsector en bestuur in optima forma. Het levende bewijs dat samenwerking je verder brengt. Niet voor niets heeft Aruba dit voorbeeld gevolgd. En, ondanks de politieke aarzelingen die er op Sint Maarten over dit concept zijn, hoop ik nog altijd dat ook daar deze samenwerkingsvorm gestalte zal krijgen. Want een afpakteam is goed nieuws voor het land en slecht nieuws voor criminelen.”

Om écht vooruitgang te boeken moet de samenwerking over het hele Koninkrijk en de regio worden getrokken, aldus Schram; samenwerking tussen de lokale organisaties alleen is niet genoeg. ,,Daarvoor zijn de landen te klein, de organisaties te kwetsbaar en de voorzieningen te schaars. Samenwerking in de regio en met Nederland is daarom absoluut onmisbaar.”

Schram ziet de samenwerking binnen het Koninkrijk als een kans die mogelijkheden biedt op vooruitgang en hij hoopt dat velen die visie met hem delen. ,,Onderdeel zijn van een groter verband zoals het Koninkrijk biedt een absolute meerwaarde in de strijd tegen de criminaliteit.”

Net als de nieuwe procureur-generaal Roger Bos in zijn introductietoespraak aangaf, is Schram ook van mening dat er nog een lange weg te gaan is. ,,We mogen trots zijn op alle inspanningen en successen die zijn bereikt, maar ik spreek ook de wens uit dat het hier niet bij blijft; dat we verantwoordelijkheid nemen en nadrukkelijker prioriteit geven aan de doorontwikkeling van de rechtshandhaving; dat we elkaar intensiever opzoeken in het besef dat we elkaar nodig hebben omdat niemand het alleen kan, en dat de samenlevingen zelf hun sleutelrol pakken in het proces naar een cultuur waarin wettigheid en rechtvaardigheid de norm is. Want alleen dan trekken we echt samen op, maken we een gezamenlijke vuist tegen de criminaliteit en kunnen we het verschil maken”, aldus Schram.

 

 

Guus Schram:
‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’

Guus Schram Bonaire ‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’ Antilliaans Dagblad, 2 september 2017

Willemstad – De situatie in de rechtshandhaving is nog steeds zorgelijk. Dat zei voormalig procureur-generaal (PG) Guus Schram donderdag bij zijn afscheid in het Santa Barbara Reso

Guus Schram:
‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’
Antilliaans Dagblad, 2 september 2017
Willemstad – De situatie in de rechtshandhaving is nog steeds zorgelijk. Dat zei voormalig procureur-generaal (PG) Guus Schram donderdag bij zijn afscheid in het Santa Barbara Resort.

Guus Schram Curacao 'Rechtshandhaving nog zorgelijk’ Antilliaans Dagblad, 2 september 2017
Guus Schram Curacao ‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’ Antilliaans Dagblad, 2 september 2017

 

,,De cijfers tonen aan dat we kampen met buitengewoon veel en zware criminaliteit; van atrako’s tot levensdelicten en van fraude tot corruptie. Geconstateerd moet worden dat ons niveau van de rechtshandhaving helaas nog steeds niet beantwoordt aan deze mate van criminaliteit, ook al staan we er beter voor dan enkele jaren geleden”, aldus Schram, die teruggaat naar Nederland en daar de functie van hoofdofficier van Justitie van Noord-Holland op zich neemt.

,,Dat is iets wat we ons moeten aantrekken, want we zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor. Dat betekent dat we de infrastructuur op orde moeten hebben, ook wat betreft de rechtshandhaving. Dat zijn we niet alleen aan onze stand als land verplicht, maar ook aan de samenleving en toekomstige generaties.”More Info

Op dit moment kunnen nog te veel zaken niet worden opgepakt – zo stelt Schram – waardoor daders vrijuit gaan. ,,Dit doet het maatschappelijk vertrouwen in de instituties geen goed en het draagt evenmin bij aan normbesef en draagvlak voor ons werk.”Sxm Government

Schram stond even stil bij een recente uitspraak van de Sint Maartense Justitieminister over de in ernst en omvang toenemende misdaad onder jonge mannen. ,,Hij stelde daarbij dat het een samenlevingsbrede inspanning vergt om hier iets aan te doen en constateerde dat het niet meer alleen een strafrechtelijk onderwerp is, maar ook een kwestie van sociale aard is geworden. Ik deel die visie volledig. Voor veel criminaliteit geldt dat die zijn oorsprong kent in sociaalmaatschappelijke problematiek en tekortkomingen.

Denk aan gebrekkig onderwijs, zware economische omstandigheden, grote welvaartsverschillen, een slecht perspectief op de arbeidsmarkt, maar ook aan zaken als geen adequate dagbesteding voor jongeren, te weinig sociale controle en zelfreinigend vermogen of een zwak moreel kompas. Het is inderdaad een opgave van de maatschappij als geheel om hierin een ommekeer teweeg te brengen. Met andere woorden: de samenleving heeft zichzelf nodig om dit probleem te kunnen tackelen.”

Net als zijn opvolger benadrukte Schram in zijn toespraak het belang van samenwerken. Het is de enige manier om antwoord te geven op de criminaliteit, aldus de voormalige PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. ,,Het is absolute noodzaak.”

Samenwerken is echter geen natuurlijk gegeven: ,,Het moet constant uitgevonden en bevochten worden, waardoor we geneigd zijn het juist niet te doen. Maar wij hebben te maken met georganiseerde en goed samenwerkende criminelen die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe mazen en technieken. Wij moeten daar steeds weer creatief een antwoord op geven: samenwerken en de krachten bundelen is dus een continu proces.”

Echt samenwerken is moeilijk, zo gaf Schram aan. ,,Valkuilen zijn onze routines, organisatiebelangen, solisme of zelfgenoegzaamheid. Daarnaast vereist succesvolle samenwerking een breed spectrum van partijen. Niet alleen de vertrouwde partners, maar ook nieuwe, minder bekende partijen. Met hen moeten we komen tot een collectieve wil en overtuiging om gezamenlijk vasthoudend te werken aan de verwezenlijking van onze ambities en te voldoen aan de verplichting aan onze samenlevingen.”

Het draait hierbij niet alleen om opsporen, vervolgen en opsluiten, maar ook om bestuurlijke betrokkenheid, preventief ingrijpen en sociale maatregelen, zo vindt Schram. ,,Daarvoor heb je naast het bestuur ook de private sector en sociaalmaatschappelijke instanties hard nodig. Samen creëren we een breed front aan mogelijkheden: samenwerkingsverbanden die snel en adequaat kunnen reageren op uiteenlopende problemen, waardoor we minder achter de feiten gaan aanlopen.”

Dankzij de samenwerking tussen de partners binnen de justitiële keten heeft Schram gedurende zijn 3,5 jaar als PG van de drie landen kunnen constateren dat meerdere projecten succesvol zijn gebleken binnen de rechtshandhaving. ,,Ik denk aan de Top C op Curaçao, de multidisciplinaire mensenhandel-aanpak op Sint Maarten, de financiële top X op de BES en de niet-meldersprojecten met de FIU.”

Het Afpakteam noemde Schram afzonderlijk. ,,Het is het ultieme samenwerkingsmodel waarin partijen uit verschillende hoeken gezamenlijk en op innovatieve manier een effectief antwoord geven op criminaliteit. De integrale aanpak van de strafrechtsector en bestuur in optima forma. Het levende bewijs dat samenwerking je verder brengt. Niet voor niets heeft Aruba dit voorbeeld gevolgd. En, ondanks de politieke aarzelingen die er op Sint Maarten over dit concept zijn, hoop ik nog altijd dat ook daar deze samenwerkingsvorm gestalte zal krijgen. Want een afpakteam is goed nieuws voor het land en slecht nieuws voor criminelen.”

Om écht vooruitgang te boeken moet de samenwerking over het hele Koninkrijk en de regio worden getrokken, aldus Schram; samenwerking tussen de lokale organisaties alleen is niet genoeg. ,,Daarvoor zijn de landen te klein, de organisaties te kwetsbaar en de voorzieningen te schaars. Samenwerking in de regio en met Nederland is daarom absoluut onmisbaar.”

Schram ziet de samenwerking binnen het Koninkrijk als een kans die mogelijkheden biedt op vooruitgang en hij hoopt dat velen die visie met hem delen. ,,Onderdeel zijn van een groter verband zoals het Koninkrijk biedt een absolute meerwaarde in de strijd tegen de criminaliteit.”

Net als de nieuwe procureur-generaal Roger Bos in zijn introductietoespraak aangaf, is Schram ook van mening dat er nog een lange weg te gaan is. ,,We mogen trots zijn op alle inspanningen en successen die zijn bereikt, maar ik spreek ook de wens uit dat het hier niet bij blijft; dat we verantwoordelijkheid nemen en nadrukkelijker prioriteit geven aan de doorontwikkeling van de rechtshandhaving; dat we elkaar intensiever opzoeken in het besef dat we elkaar nodig hebben omdat niemand het alleen kan, en dat de samenlevingen zelf hun sleutelrol pakken in het proces naar een cultuur waarin wettigheid en rechtvaardigheid de norm is. Want alleen dan trekken we echt samen op, maken we een gezamenlijke vuist tegen de criminaliteit en kunnen we het verschil maken”, aldus Schram.

Guus Schram Curacao ‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’ Antilliaans Dagblad, 2 september 2017

Preparashon pa konferensia awedi OM Voorbereidingen voor conferentie OM

Preparashonpa konferensia awedi OM
Voorbereidingen voor conferentie OM

Awe mèrdia i atardi ta tuma lugá e konferensia “Absolute Noodzaak; Samen optrekken tegen criminaliteit”. Un konferensia tokante e nesesidat di mas koperashon. Un konferensia organisá pa Ministerio Públiko (OM) ku partisipashon di vários dignatario den Reino Ulandes.

E konferensia ta konsistí di vários orador manera entre otro Minister di Hustisia, Quincy Girigorie, Minister di Asuntunan Ekonómiko, Steven Martina, Alkalde di Breda, Frank Depla i Prokuradó-general saliente Guus Schram.
Parti di e konferensia ta tambe un diskushon di panelistanan manera Promé-minister Eugene Rhuggenaath, gezaghebber di Boneiru Edson Rijna, abogado Karel Frielink, Fiskal-Mayo di Sint Maarten Ton Maan, alkalde di Breda Frank Depla i hefe di Landsrecherche Curaçao Medgar Elisa. E diskushon di panelista ta tuma lugá bou di liderazgo di periodista John van den Heuvel.

Relashoná ku e diskushon di panelista a tuma lugá awe mainta un enkuentro di tur panelista.

Voorbereidingen voor conferentie OM

Vanmiddag vindt plaats de conferentie “Absolute Noodzaak; Samen optrekken tegen criminaliteit”. Het thema van vandaag is samen optrekken tegen criminaliteit. Het is de enige manier om een antwoord te geven op de criminaliteit. Het is absoluut noodzakelijk. De conferentie wordt georganiseerd door het Openbaar Ministerie met deelname door vele hoogwaardigheidsbekleders uit het Koninkrijk.

De conferentie kent vele sprekers waaronder de Minister van justitie Quincy Girigorie, de Minister van Economische Zaken, Steven Martina, burgemeester van Breda Frank Depla en Procureur-generaal Guus Schram.
Deel van de conferentie is ook een paneldiscussie onder leiding van journaist John van den heuvel met sprekers als Minister-president Eugene Rhuggenaath, gezaghebber van Bonaire Edison Rijna, advocaat Karel Frielink, Hoofdofficier van Justitie van Sint maarten Ton Maan, burgemeester Frank Depla en de Hoofd van de Landsrecherche Curaçao Medgar Elisa.

In verband met de paneldiscussie heeft vanmorgen een bijeenkomst plaatsgevonden van alle panelleden.

Preparashonpa konferensia awedi om
Preparations for conference

Awe mèrdia i atardi ta tuma lugá e konferensia “Absolute necessity; hanging up against crime”. un konferensia tokante e nesesidat di mas koperashon. Un konferensia organisá pa ministerio públiko (OM) ku partisipashon di vários dignatario den reino ulandes.

Minister of hustisia, Quincy Girigorie, minister of asuntunan ekonómiko, Steven Martina, alkalde of Breda, Frank Depla the prokuradó-general salient schram.
Parti di e konferensia ta tambe un diskushon di panelistanan manera promé-Minister Eugene Rhuggenaath, commander di boneiru edson rijna, Abogado Charles, Fiskal-Mayo Di Sint Maarten tons moon, alkalde di Breda Frank Depla I think di landsrecherche curaçao medgar Elisa. E diskushon di panelista ta tuma lugá bou di liderazgo di periodista john van den heuvel.

Relashoná ku and diskushon di panellist to luga awe mainta a find di tur panellist.

Preparations for conference

This afternoon, the conference ‘absolute necessity’, together with the fight against crime, the theme of today is the fight against crime. It’s the only way to respond to crime. It is absolutely necessary. The Conference is organised by the public ministry with participation by many dignitaries from the kingdom.

The conference has many speakers including the minister of justice quincy girigorie, the minister of economic affairs, Steven Martina, Mayor of Breda Frank Depla and attorney general guus.
Part of the conference is also a panel under the direction of journaist john van den heuvel with speakers as Prime Minister Eugene Rhuggenaath, Commander of Bonaire Edison Rijna, lawyer Charles Frielink, chief prosecutor of Sint Maarten ton moon, Mayor Frank Depla and the head Of the landsrecherche curacao medgar Elisa.

In connection with the panel, a meeting of all members of the panel was held this morning.

Preparashonpa konferensia awedi OM Voorbereidingen voor conferentie OM
Preparashonpa konferensia awedi OM
Voorbereidingen voor conferentie OM

Preparashonpa konferensia awedi OM
Voorbereidingen voor conferentie OM

Replay what we know about who leaked video of Plaskett and nude husband

Replay what we know about who leaked video of Plaskett and nude husband

The following article was originally published in The Consortium July 22, 2016. It is being republished in light of the recent indictment of two former employees of Ms. Plaskett in connection with the leaking of nude photos and videos of the congresswoman and her husband.

On July 6, a strange email arrived in the inbox of The Virgin Islands Consortium’s main contact email (contact@viconsortium.com). The message appeared in broken dialect text with a pointed message: “Luk Close. Wha de hell day exposing dis lil gul to? ” The email arrived in the morning and was not immediately checked, as it was being ignored as spam.

The following day, however, the email was opened, only to find a video and a screengrab (a screenshot taken from a video) of what appeared to be private footage of Delegate to Congress Stacey Plaskett and her husband, Jonathan Buckney-Small, who was being recorded by the congresswoman, naked, wearing eye shadow and lipstick.

In the video, Ms. Plaskett can be heard talking while recording her husband with a cellphone. He appears to be fully naked. Then, he says something to one of their children — appearing to be between 5-7 years old — who then appears behind her seemingly naked father.

The Consortium’s founder, Ernice Gilbert, immediately went to the F.B.I. with the video for two reasons: an illegal activity had occurred in that Ms. Plaskett’s cellphone or computer had been hacked, and the rather bizarre nature of the video. Federal investigators immediately commenced an inquiry, searching for an IP address and other pertinent information that could lead to the originator.

Federal officials say although the video definitely appears to be strange in nature, it does not constitute a crime against the child, because although the father appears to be naked, he and Ms. Plaskett were not sexually active in the video in the presence of the child. And the child appears to be clothed, they observed, suggesting that there was no illicit activity involving the minor.

The hacker’s motive appears to be political in nature, as the email’s title reads, and we quote verbatim: “Luk whoo leadin we: no wonda dis whole territory screw up — Plaskett MuSt GO!”

The manner in which the text was written suggests that the hacker is local. But it could also be a diversion to confuse federal investigators. And if the hacker managed to break into Ms. Plaskett’s computer, as she has claimed, then the hacker would be very hard to track because of the skills involved in completing such a hack. A federal agent said the hacker could easily reroute multiple IP addresses to various parts of the world, weaving an extremely complex web and making it nearly impossible to track.

The video, message and screengrab were sent through the email address “the3kingz@hotmail.com”. The sender’s name, which most likely is fake, registered as Susan Ricenville.

About a week and a half following The Consortium’s receipt of the video, rumors started swirling around Virgin Islands circles that a video of Ms. Plaskett, her naked husband and their child started making the rounds, suggesting that the hacker became impatient after nothing appeared on the matter through this publication. For the record, The Consortium did not share the video with anyone, except federal officials.

And the same handle that sent the video and screengrab to us, was the same name that appeared on the Faceboook page that leaked the video yesterday — Susan Ricenville — before it was taken down by Facebook.

The hacker did not send separate images that began making the rounds yesterday, one of which included Ms. Plaskett taking a topless selfie of herself. But she said those were also ripped from her computer by the hacker.

“Our office is currently working with the Capitol Police and the FBI and I can confirm that an active investigation is underway to find out who committed this crime and anyone else who may have been involved” said Ms. Plaskett’s chief of staff Jerome Murray in a statement issued by the congresswoman.

According to the statement, the fact that the illegal activity had taken place two weeks before an upcoming primary election was not being considered a coincidence.

“The fact that whoever is behind this type of criminal behavior decided to time it just before Virgin Islanders will be voting is not lost on us, while we don’t believe it will have whatever effect was intended, it is a sad commentary on the level to which some will stoop,” Mr. Murray said.Feds Indict Two Employees Leaked Photos

“This incident shows that there are some people who will go to any length to degrade a woman who refuses to play their games and will try to besmirch my good name by any means necessary. I have a message for the criminals who perpetrated these heinous acts: I will not go away. I know the people of our Virgin Islands are disgusted by individuals who would try to destroy families for political gain. I ask Virgin Islanders to stand with me as the authorities continue to investigate this matter,” Ms. Plaskett concluded.More Bes Islands

Replay what we know about who leaked video of Plaskett and nude husband
Replay what we know about who leaked video of Plaskett and nude husband

Replay what we know about who leaked video of Plaskett and nude husband

Sxm Government

Feds indict two former employees for leaking nude images of Stacey Plaskett

Feds indict two former employees for leaking nude images of Stacey Plaskett
Delegate to Congress Stacey Plaskett on Thursday issued a statement thanking the Capitol Police and U.S. Attorney for the District of Columbia, after it was announced that a joint investigation had led to the indictment of two former employees of Ms. Plaskett in connection with the release of nude images of the congresswoman and a nude video of her husband.Video tribute fallen Aruba officer

Feds indict two former employees for leaking nude images of Stacey Plaskett
Feds indict two former employees for leaking nude images of Stacey Plaskett

Former aide Juan McCullum was charged with two counts of cyberstalking, while Dorene Browne-Louis was charged on two counts of obstruction of justice. The joint operation saw the U.S. Capitol Police investigating the matter, while it was prosecuted by the U.S. Attorney for the District of Columbia.

The Consortium reported on the leak on July 21, 2016. Back then, Ms. Plaskett said, “The theft and distribution of these personal images via the internet marks a new low in Virgin Islands politics. I am shocked and deeply saddened that someone would stoop to such a level as to invade my marriage and the love of my family in an attempt to besmirch me politically.”

Both aides had worked for the delegate to Congress for over a year before leaving in mid-2016, according to the indictment. The indictment says that in March 2016, Ms. Plaskett asked Mr. McCullum to take her iPhone to an Apple store for repairs. While he had her phone, however, he created Hotmail and Facebook accounts under a fictitious name to distribute and post nude images of Ms. Plaskett and her husband. The indictment alleges that Mr. McCullum used the social media accounts to encourage others to spread the images and videos in the U.S. Virgin Islands, whose people Ms. Plaskett represents.SOURCE VI Consortium

According to the U.S. Attorney’s Office, Mr. McCullum alerted Ms. Browne-Louis to his actions, who later deleted Mr. McCullum’s text messages from her phone and gave “false, incomplete, and misleading statements” to law enforcement about her knowledge of Mr. McCullum’s actions.

Ms. Plaskett, in her release Thursday, praised law enforcement officials for their investigation.

“Last year, my privacy was invaded, which was followed by an organized smear campaign and defamatory press reports concerning both me and my family. I was informed today that preliminary arrests had been made of individuals who were involved in those illegal acts. I am deeply grateful to the Capitol Police and U.S. Attorney for the District of Columbia for their thorough and in depth investigating the crimes committed against me, and those who I love. Aside from the arrests announced today, the investigation is ongoing, and because of that, we are not able to provide any other updates at this time.

“While we continue to be saddened by the damage we suffered as a result of those egregious acts, my family is also incredibly thankful to the people of the Virgin Islands, who have shown us tremendous care, sensitivity, and love throughout this ordeal. The most important thing to me is the well-being of my family, and I will always be grateful to the residents, and families, of our territory for their support,” she said.
Ms. Browne-Louis will appear in court on July 19, while a date for Mr. McCullum’s appearance has yet to be scheduled.

Feds indict two former employees for leaking nude images of Stacey Plaskett

Sxm Government

KPCN Police Report BES Islands

Police Report BES Islands From KPCN

KPCN Police Report BES Islands From  1 en 2 juli 2017 – Politiebericht Bonaire / Notisia di polis Boneiru verschillende verkeerscontroles
In het afgelopen weekend heeft de politie verschillende verkeerscontroles uitgevoerd waaronder op de Kaya Internashonal en EEG Boulevard, Kaya Korona, Kaya LD Gerharts, Kaya Souer Bartola, Blvd J.A. Abraham, Kaya Industria, Kaya Sabana en Kaya Macario (Cai) Sint Jago. Tijdens deze controles heeft de politie o.a. verzekeringspapieren en andere geldige papieren gecontroleerd, de conditie van het voertuig en ook of er kentekenplaten op het voertuig aanwezig waren. Tijdens de verkeerscontroles zijn er ook verschillende bekeuringen uitgeschreven.

Inbraken en diefstallen
Afgelopen weekeinde waren er een paar woninginbraken en één inbraak in een bedrijf. Daar hebben de verdachten o.a. een zilverkleurig polshorloge, cash, credit cards, ongeveer 10 “Flatscreens” model 32″ Inch gestolen. De flatscreens zijn uit een bedrijf gesloten. De inbraken worden onderzocht.

Diefstal voertuigen
Op zaterdag 1 juli 2017 werd er aangifte gedaan van diefstal van een scooter op de Kaya Nikiboko Nort. Kleur van deze scooter is zwart/ wit, van het merk La Souris, model: Grande
Retro. Ook werd er op die zelfde dag melding gedaan van inbraak bij een woning waar de verdachten ook een voertuig van het merk Chevrolet Spark, kleur oranje, hadden gestolen.
Inmiddels heeft men de Chevrolet teruggevonden.
more
###################################################

Diferente kòntròl di tráfiko
Den e wikènt tras di lomba polis a hasi diferente kòntròl entre otro na Kaya Internashonal i EEG Boulevard, Kaya Korona, Kaya LD Gerharts, Kaya Souer Bartola, Blvd J.A. Abraham, Kaya Industria, Kaya Sabana en Kaya Macario (Cai) Sint Jago. Durante e kòntròlnan aki polis a kontrolá entre otro papelnan di seguro i otro papelnan, e kondishon di e vehíkulo i tambe si e tin plachi di number riba e vehíkulonan. Durante e kontrol a duna tambe diferente but.

Kiebro i ladronisia
Wikènt pasá tabata tin algun kiebro den kas i un kiebro den un kompania. Sospechosonan a hòrta entre otro un koló di oloshi plata, sèn, credit card, 10 òf mas “Fatscreens” di 32’inch . E flatscreennan a keda hòrta na un kompania. Ta investigando e kasonan aki.

Ladronisia di vehíkulo
Riba djasabra 1 di yüli 2017 a hasi denunsia di ladronisia di un skuter na Kaya Nikiboko Nort. Koló di e skuter ta pretu ku blanku, di e marka La Souris, model: Grande Retro. Tambe riba e mes un dia a mèldu un kiebro den kas na unda e sospechosonan a logra a hòrta tambe un vehíkulo di marka Chevrolet Spark, kolo oraño. Entretantu a haña e Chevrolet.

2KPCN Police Report BES Islands
KPCN Police Report BES Islands

1 AND 2 July 2017-APB BONAIRE / notisia di policy boneiru

Different checks
In the last weekend, the police carried out several checks, including on the kaya kompania and eec boulevard, kaya korona, kaya ld bartola, Blvd J.A. Abraham, kaya industria, kaya sabana and kaya macario (Cai) Saint Jago. During these checks, the police checked insurance documents and other valid documents, the condition of the vehicle and whether there were any license plates on the vehicle. Several tickets have been issued during the checks.

Burglaries and thefts
Last weekend, there were a couple of one and one break-in in a company. This is where the suspects have stolen a silver wristwatch, cash, credit cards, about 10 ” flat screens ” Model 32 ” Inch. The flat screens are closed from a company. The burglaries are being investigated.

Theft vehicles
On Saturday, 1 July 2017, the theft of a scooter on the kaya antriol nort was reported. Color of this scooter is black / White, from the brand la souris, model: Grande
Retro. Also on that same day, a break-in at a home where the suspects had also stolen a vehicle of the Chevrolet Spark, colour orange.
The Chevrolet has now been found.

###################################################

Different kòntròl di tráfiko
Den and wikènt after di lomba cops to hasi different kòntròl between another na kaya internashonal I EEG BOULEVARD, kaya, kaya ld gerharts, kaya souer bartola, Blvd J.A. Abraham, kaya industry, kaya savanna in kaya macario (Cai) Sint Jago. During and kòntròlnan aki cops to kontrolá between another papelnan di safe I another papelnan, and kondishon di e vehíkulo i tambe if e tin plachi di number riba and vehíkulonan. During and kontrol to dune tambe different but.

Kiebro I ladronisia
If you want to take a look at this, I’ll give you a. Sospechosonan to horta among another a kolo di oloshi silver, Sen, credit card, 10 of more “Fatscreens” Di 32 ‘ Inch. And Let’s go to keda horta. Ta research and kasonan aki.

Ladronisia of vehíkulo
Riba Djasabra 1 in yüli 2017 a a denunsia in ladronisia in un scooters na rich nikiboko nort. Koló di e scooters ta pretu ku blanku, di e base la souris, model: Grande Retro. Tambe Riba e mess un he a mèldu un kiebro den cash na unda e sospechosonan a logra a horta tambe un vehíkulo at base Chevrolet Spark, kolo oraño. Entretantu a Hanna E Chevrolet.

KPCN Police Report BES Islands

Sxm Government
KPCN
KPCN Korps Politie Caribish Nederland