Cruise Ship Tourism Up In Curacao In The Year 2017

Cruise Ship Tourism Up In Curacao In The Year 2017

Willemstad, 7 December 2017. In the period from January to October 2017, 455,403 cruise tourists visited Curaçao, the Antillean Dagblad reports this week.

According to the newspaper, there is a growth of 31% compared to the same period last year when 348,278 tourists visited the island in the first ten months of 2016 via a cruise ship.

The increase compared to 2016 is also reflected in an increase in the number of cruise ships that Curacao visited this year. In the first 10 months of 2017, 194 cruise ships visited the Curaçao port; in 2016 there were 166. An increase of 17%.

Noteworthy is the increase in October of this year. In 2016, the number of cruise tourists was 26,854, while in October 2017 no fewer than 45,245 tourists arrived via the port of Curaçao; a growth of 68%.

September also shows interesting figures. The number of cruise tourists in 2016 was only 10,204; this year the number had increased to 24,317 in the same month.

It is also striking that, according to the figures of the Curacao Tourist Board (CTB), there are more cruise tourists in the island than ‘stay over’ tourists (tourists who stay at the destination for several days). To illustrate: the total number of stayovers in the period January through September 2017 amounted to 293,159, while more than 400,000 cruise tourists visited the island during the same period.

UNITEDTRAVEL | MARTIN PANDAY

Cruise Ship Tourism Up In Curacao In The Year 2017
Cruise Ship Tourism Up In Curacao In The Year 2017

 

Willemstad, 7 december 2017. In de periode januari tot en met oktober 2017 hebben 455.403 cruisetoeristen Curaçao bezocht, dat meldt het Antilliaans Dagblad deze week.

Volgens de krant is er een groei van 31% in vergelijking met de zelfde periode vorig jaar toen er 348.278 toeristen in de eerste tien maanden van 2016 het eiland aandeden via een cruiseschip.

De stijging ten opzichte van 2016 is eveneens terug te zien in een toename van het aantal cruiseschepen dat Curaçao dit jaar aandeed. In de eerste 10 maanden van 2017 hebben 194 cruiseschepen de Curaçaose haven aangedaan; in 2016 waren dat er 166. Een stijging dus van 17%.

Opmerkelijk is de stijging in de maand oktober van dit jaar. In 2016 bedroeg het aantal cruisetoeristen 26.854 terwijl er in oktober 2017 maar liefst 45.245 toeristen via de haven van Curaçao aankwamen; een groei van 68%.

Ook september laat interessante cijfers zien. Bedroeg het aantal cruisetoeristen in 2016 nog maar 10.204; dit jaar was het aantal in dezelfde maand gestegen naar 24.317.

Opvallend is ook dat, volgens de cijfers van de Curacao Tourist Board (CTB), er in totaal meer cruisetoeristen het eiland aandoen dan ‘stay over’ toeristen (toeristen die gedurende meerdere dagen op de bestemming verblijven). Ter illustratie: het totaal aantal ‘stay overs’ in de periode januari tot en met september 2017 bedroeg 293.159 terwijl er in dezelfde periode al meer dan 400.000 cruisetoeristen het eiland hadden aangedaan.

UNITEDTRAVEL| MARTIN PANDAY

http://unitednews.sr/news/stagiaires-relevant-voor-wederopbouw-sint-maarten/

 

Hurricane Maria ‘devastates’ Dominica: PM

Hurricane Maria ‘devastates’ Dominica: PM

Hurricane Maria 'devastates' Dominica: PM
Hurricane Maria ‘devastates’ Dominica: PM

Dominica has suffered “widespread damage” from Hurricane Maria, Prime Minister Roosevelt Skerrit says.
“We have lost all that money can buy,” he said in a Facebook post.
The hurricane suddenly strengthened to a “potentially catastrophic” category five storm, before making landfall on the Caribbean island.
Earlier Mr Skerrit had posted live updates as his own roof was torn off, saying he was “at the complete mercy of the hurricane”.
“My greatest fear for the morning is that we will wake to news of serious physical injury and possible deaths as a result of likely landslides triggered by persistent rains,” he wrote after being rescued.
Latest updates on Hurricane MariaMore Sxm Info, Bulletins, Updates
PM’s Facebook posts detail storm drama
Maria is moving roughly along the same track as Irma, the hurricane that devastated the region this month.
It currently has maximum sustained winds of 250km/h (155mph) and has been downgraded to a category four hurricane after hitting Dominica, but it could increase again as it moves towards Puerto Rico and the Virgin Islands, according to forecasters.

Dominica’s PM called the damage “devastating” and “mind boggling”.
“My focus now is in rescuing the trapped and securing medical assistance for the injured,” he, and called on the international community for help. “We will need help, my friend, we will need help of all kinds.”
Curtis Matthew, a journalist based in the capital, Roseau, told the BBC that conditions went “very bad, rapidly”.
“We still don’t know what the impact is going to be when this is all over. But what I can say it does not look good for Dominica as we speak,” he said.
All ports and airports are closed and residents near the coast have been ordered to go to authorised shelters.

The nearby island of Martinique has declared a maximum-level alert while another French island, Guadeloupe, ordered evacuations.
Hurricane warnings are also in place for:
Puerto Rico: The US territory expects Maria to make landfall as at least a category three storm later on Tuesday. It escaped the worst of Irma and has been an important hub for getting relief to islands more badly affected. Governor Ricardo Rossello urged islanders to seek refuge
UK territories prepare for worst
US Virgin Islands and British Virgin Islands: Both island chains suffered severe damage from Irma and President Donald Trump declared a state of emergency for the US territories on Monday. British authorities fear debris left behind by Irma could be whipped up by the new storm and pose an extra threat.
Warnings are also in effect for St Kitts and Nevis, Montserrat and St Lucia while hurricane watches are in place for St Martin, Saba, St Eustatius and Anguilla.
The British government said more than 1,300 troops were staying put in the region and an additional military team had been deployed to the British Virgin Islands where entire neighbourhoods were flattened by Irma.Source BBC

 

Hurricane Maria ‘devastates’ Dominica: PM

 

New Attorney General Curacao Roger Tijmen Bos

Vrijdag 1 september is de nieuwe Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba beëdigd. Mr. Roger Tijmen Bos heeft zijn eed afgelegd ten overstaan van de waarnemend Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Nolda Römer-Kenepa.

New Attorney General Curacao Roger Tijmen Bos
New Attorney General Curacao Roger Tijmen Bos
New Attorney General Curacao Roger Tijmen Bos
New Attorney General Curacao Roger Tijmen Bos
On Friday, 1 September, the new attorney general of curaçao, Sint Maarten and bonaire, sint eustatius and saba were sworn in. Mr… Roger fateh bos took his oath before the acting governor of curaçao, her excellency nolda römer-Kenepa.

Guus Schram: ‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’ PT2

Guus Schram:
‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’ Antilliaans Dagblad, 2 september 2017
Willemstad – De situatie in de rechtshandhaving is nog steeds zorgelijk. Dat zei voormalig procureur-generaal (PG) Guus Schram donderdag bij zijn afscheid in het Santa Barbara Resort.


,,De cijfers tonen aan dat we kampen met buitengewoon veel en zware criminaliteit; van atrako’s tot levensdelicten en van fraude tot corruptie. Geconstateerd moet worden dat ons niveau van de rechtshandhaving helaas nog steeds niet beantwoordt aan deze mate van criminaliteit, ook al staan we er beter voor dan enkele jaren geleden”, aldus Schram, die teruggaat naar Nederland en daar de functie van hoofdofficier van Justitie van Noord-Holland op zich neemt.

,,Dat is iets wat we ons moeten aantrekken, want we zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor. Dat betekent dat we de infrastructuur op orde moeten hebben, ook wat betreft de rechtshandhaving. Dat zijn we niet alleen aan onze stand als land verplicht, maar ook aan de samenleving en toekomstige generaties.”

Op dit moment kunnen nog te veel zaken niet worden opgepakt – zo stelt Schram – waardoor daders vrijuit gaan. ,,Dit doet het maatschappelijk vertrouwen in de instituties geen goed en het draagt evenmin bij aan normbesef en draagvlak voor ons werk.”

Schram stond even stil bij een recente uitspraak van de Sint Maartense Justitieminister over de in ernst en omvang toenemende misdaad onder jonge mannen. ,,Hij stelde daarbij dat het een samenlevingsbrede inspanning vergt om hier iets aan te doen en constateerde dat het niet meer alleen een strafrechtelijk onderwerp is, maar ook een kwestie van sociale aard is geworden. Ik deel die visie volledig. Voor veel criminaliteit geldt dat die zijn oorsprong kent in sociaalmaatschappelijke problematiek en tekortkomingen.

Denk aan gebrekkig onderwijs, zware economische omstandigheden, grote welvaartsverschillen, een slecht perspectief op de arbeidsmarkt, maar ook aan zaken als geen adequate dagbesteding voor jongeren, te weinig sociale controle en zelfreinigend vermogen of een zwak moreel kompas. Het is inderdaad een opgave van de maatschappij als geheel om hierin een ommekeer teweeg te brengen. Met andere woorden: de samenleving heeft zichzelf nodig om dit probleem te kunnen tackelen.”

Net als zijn opvolger benadrukte Schram in zijn toespraak het belang van samenwerken. Het is de enige manier om antwoord te geven op de criminaliteit, aldus de voormalige PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. ,,Het is absolute noodzaak.”

Samenwerken is echter geen natuurlijk gegeven: ,,Het moet constant uitgevonden en bevochten worden, waardoor we geneigd zijn het juist niet te doen. Maar wij hebben te maken met georganiseerde en goed samenwerkende criminelen die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe mazen en technieken. Wij moeten daar steeds weer creatief een antwoord op geven: samenwerken en de krachten bundelen is dus een continu proces.”

Echt samenwerken is moeilijk, zo gaf Schram aan. ,,Valkuilen zijn onze routines, organisatiebelangen, solisme of zelfgenoegzaamheid. Daarnaast vereist succesvolle samenwerking een breed spectrum van partijen. Niet alleen de vertrouwde partners, maar ook nieuwe, minder bekende partijen. Met hen moeten we komen tot een collectieve wil en overtuiging om gezamenlijk vasthoudend te werken aan de verwezenlijking van onze ambities en te voldoen aan de verplichting aan onze samenlevingen.”

Het draait hierbij niet alleen om opsporen, vervolgen en opsluiten, maar ook om bestuurlijke betrokkenheid, preventief ingrijpen en sociale maatregelen, zo vindt Schram. ,,Daarvoor heb je naast het bestuur ook de private sector en sociaalmaatschappelijke instanties hard nodig. Samen creëren we een breed front aan mogelijkheden: samenwerkingsverbanden die snel en adequaat kunnen reageren op uiteenlopende problemen, waardoor we minder achter de feiten gaan aanlopen.”

Dankzij de samenwerking tussen de partners binnen de justitiële keten heeft Schram gedurende zijn 3,5 jaar als PG van de drie landen kunnen constateren dat meerdere projecten succesvol zijn gebleken binnen de rechtshandhaving. ,,Ik denk aan de Top C op Curaçao, de multidisciplinaire mensenhandel-aanpak op Sint Maarten, de financiële top X op de BES en de niet-meldersprojecten met de FIU.”

Het Afpakteam noemde Schram afzonderlijk. ,,Het is het ultieme samenwerkingsmodel waarin partijen uit verschillende hoeken gezamenlijk en op innovatieve manier een effectief antwoord geven op criminaliteit. De integrale aanpak van de strafrechtsector en bestuur in optima forma. Het levende bewijs dat samenwerking je verder brengt. Niet voor niets heeft Aruba dit voorbeeld gevolgd. En, ondanks de politieke aarzelingen die er op Sint Maarten over dit concept zijn, hoop ik nog altijd dat ook daar deze samenwerkingsvorm gestalte zal krijgen. Want een afpakteam is goed nieuws voor het land en slecht nieuws voor criminelen.”

Om écht vooruitgang te boeken moet de samenwerking over het hele Koninkrijk en de regio worden getrokken, aldus Schram; samenwerking tussen de lokale organisaties alleen is niet genoeg. ,,Daarvoor zijn de landen te klein, de organisaties te kwetsbaar en de voorzieningen te schaars. Samenwerking in de regio en met Nederland is daarom absoluut onmisbaar.”

Schram ziet de samenwerking binnen het Koninkrijk als een kans die mogelijkheden biedt op vooruitgang en hij hoopt dat velen die visie met hem delen. ,,Onderdeel zijn van een groter verband zoals het Koninkrijk biedt een absolute meerwaarde in de strijd tegen de criminaliteit.”

Net als de nieuwe procureur-generaal Roger Bos in zijn introductietoespraak aangaf, is Schram ook van mening dat er nog een lange weg te gaan is. ,,We mogen trots zijn op alle inspanningen en successen die zijn bereikt, maar ik spreek ook de wens uit dat het hier niet bij blijft; dat we verantwoordelijkheid nemen en nadrukkelijker prioriteit geven aan de doorontwikkeling van de rechtshandhaving; dat we elkaar intensiever opzoeken in het besef dat we elkaar nodig hebben omdat niemand het alleen kan, en dat de samenlevingen zelf hun sleutelrol pakken in het proces naar een cultuur waarin wettigheid en rechtvaardigheid de norm is. Want alleen dan trekken we echt samen op, maken we een gezamenlijke vuist tegen de criminaliteit en kunnen we het verschil maken”, aldus Schram.

 

 

Guus Schram:
‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’

Preparashon pa konferensia awedi OM Voorbereidingen voor conferentie OM

Preparashonpa konferensia awedi OM
Voorbereidingen voor conferentie OM

Awe mèrdia i atardi ta tuma lugá e konferensia “Absolute Noodzaak; Samen optrekken tegen criminaliteit”. Un konferensia tokante e nesesidat di mas koperashon. Un konferensia organisá pa Ministerio Públiko (OM) ku partisipashon di vários dignatario den Reino Ulandes.

E konferensia ta konsistí di vários orador manera entre otro Minister di Hustisia, Quincy Girigorie, Minister di Asuntunan Ekonómiko, Steven Martina, Alkalde di Breda, Frank Depla i Prokuradó-general saliente Guus Schram.
Parti di e konferensia ta tambe un diskushon di panelistanan manera Promé-minister Eugene Rhuggenaath, gezaghebber di Boneiru Edson Rijna, abogado Karel Frielink, Fiskal-Mayo di Sint Maarten Ton Maan, alkalde di Breda Frank Depla i hefe di Landsrecherche Curaçao Medgar Elisa. E diskushon di panelista ta tuma lugá bou di liderazgo di periodista John van den Heuvel.

Relashoná ku e diskushon di panelista a tuma lugá awe mainta un enkuentro di tur panelista.

Voorbereidingen voor conferentie OM

Vanmiddag vindt plaats de conferentie “Absolute Noodzaak; Samen optrekken tegen criminaliteit”. Het thema van vandaag is samen optrekken tegen criminaliteit. Het is de enige manier om een antwoord te geven op de criminaliteit. Het is absoluut noodzakelijk. De conferentie wordt georganiseerd door het Openbaar Ministerie met deelname door vele hoogwaardigheidsbekleders uit het Koninkrijk.

De conferentie kent vele sprekers waaronder de Minister van justitie Quincy Girigorie, de Minister van Economische Zaken, Steven Martina, burgemeester van Breda Frank Depla en Procureur-generaal Guus Schram.
Deel van de conferentie is ook een paneldiscussie onder leiding van journaist John van den heuvel met sprekers als Minister-president Eugene Rhuggenaath, gezaghebber van Bonaire Edison Rijna, advocaat Karel Frielink, Hoofdofficier van Justitie van Sint maarten Ton Maan, burgemeester Frank Depla en de Hoofd van de Landsrecherche Curaçao Medgar Elisa.

In verband met de paneldiscussie heeft vanmorgen een bijeenkomst plaatsgevonden van alle panelleden.

Preparashonpa konferensia awedi om
Preparations for conference

Awe mèrdia i atardi ta tuma lugá e konferensia “Absolute necessity; hanging up against crime”. un konferensia tokante e nesesidat di mas koperashon. Un konferensia organisá pa ministerio públiko (OM) ku partisipashon di vários dignatario den reino ulandes.

Minister of hustisia, Quincy Girigorie, minister of asuntunan ekonómiko, Steven Martina, alkalde of Breda, Frank Depla the prokuradó-general salient schram.
Parti di e konferensia ta tambe un diskushon di panelistanan manera promé-Minister Eugene Rhuggenaath, commander di boneiru edson rijna, Abogado Charles, Fiskal-Mayo Di Sint Maarten tons moon, alkalde di Breda Frank Depla I think di landsrecherche curaçao medgar Elisa. E diskushon di panelista ta tuma lugá bou di liderazgo di periodista john van den heuvel.

Relashoná ku and diskushon di panellist to luga awe mainta a find di tur panellist.

Preparations for conference

This afternoon, the conference ‘absolute necessity’, together with the fight against crime, the theme of today is the fight against crime. It’s the only way to respond to crime. It is absolutely necessary. The Conference is organised by the public ministry with participation by many dignitaries from the kingdom.

The conference has many speakers including the minister of justice quincy girigorie, the minister of economic affairs, Steven Martina, Mayor of Breda Frank Depla and attorney general guus.
Part of the conference is also a panel under the direction of journaist john van den heuvel with speakers as Prime Minister Eugene Rhuggenaath, Commander of Bonaire Edison Rijna, lawyer Charles Frielink, chief prosecutor of Sint Maarten ton moon, Mayor Frank Depla and the head Of the landsrecherche curacao medgar Elisa.

In connection with the panel, a meeting of all members of the panel was held this morning.

Preparashonpa konferensia awedi OM Voorbereidingen voor conferentie OM
Preparashonpa konferensia awedi OM
Voorbereidingen voor conferentie OM

Preparashonpa konferensia awedi OM
Voorbereidingen voor conferentie OM

Director of CBCS to appear in Court in October Curacao

Director of CBCS to appear in Court in October Curacao

Director of CBCS to appear in Court in October

Director of CBCS to appear in Court in October
director

PHILIPSBUG, St. Maarten –  The Courtcase against Emsley Tromp (investigation Safier) will be on October 26 and 27. 30 and 31 st will be reserved for just in case more time is need for the case.
The judge took this decision today in Willemstad.
Director of CBCS to appear in Court in October
WILLEMSTAD – The Netherlands is again conducting a ‘political process’ in Curaçao. That was the statement of the lawyer of Emsley Tromp, the director of the Central Bank of Curaçao and Sint Maarten, on Tuesday.

According to the Public Prosecutor’s Office, Tromp has committed tax fraud and “the country of Curaçao” has been affected by about almost 3 million dollars.
Sex Alcohol and More Academy USVI
The court session of Tuesday was a so-called pro forma session. The substantive treatment of the charge against Tromp (57), who has been in charge of the Central Bank for a quarter of a century, will be discussed later. Nevertheless, Tromp’s lawyer Niels van der Laan spoke in his preliminary defense of “huge interests” in the case.

According to the lawyer, it is a political process, “driven by higher powers”

According to the Public Prosecution (OM), Tromp intentionally did not declare all incomes he received in his job for the period 2006 to 2014 for his pension to the tax. His defense claims that Tromp has to do that just after his retirement.

But under this substantive disagreement is a deeper issue, which was also discussed in the process against the Curaçao’s former Prime Minister Gerrit Schotte at the end of last week. According to Emsley Tromp’s lawyer, there is a political process, “driven by higher powers”.

Marionette of the Netherlands

Bank director Tromp is also known as ‘the lower king of Curaçao’

Sxm Government

The name was given by the Dutch government. Curaçao has been an autonomous country in the kingdom since 2010. Foreign Affairs and Defense are taken care of by the Netherlands. But many people see the OM as a puppet of the Netherlands that wants to keep influence on what it regards as effective or ineffective public administration.

Those who do not fit the Dutch system are being attacked, Gerrit Schotte complained last Friday about his conviction in appeal because of official corruption and money laundering. The defense of Central Bank Director Tromp, also known as the “lower king of Curaçao”, followed a similar line on Tuesday.

‘Unfair, Negligent and Hastily’

Striking is that Schotte and Tromp are rivals

Earlier, the defense called the prosecution against Tromp ‘improperly, negligently and hastily’. The OM did not do its homework carefully, so attorney Van der Laan made clear on Tuesday. His words formed an echo of what Geert-Jan Knoops, the lawyer of Gerrit Schotte, suggested earlier.

It is remarkable, however, that Schotte and Tromp are rivals in Curaçao. In the period 2010-2012, when Schotte was the first Prime Minister of the autonomous island, he attempted to replace Tromp with a political fellow. But many accusations have been expressed against Tromp’s power and influence in the recent years but this is the first time he has been prosecuted.

He called Emsley Tromp ‘not a dictator’

The defense of attorney Van der Laan seemed to be aware of the show on Tuesday. He called Emsley Tromp ‘not a dictator’, but someone who has done ’25 years of great work ‘. According to him, the question is whether or not fraudulent retention of income is a matter for the taxpayer and does not deserve any criminal treatment at all.

The defendant wants the judge Van der Spoel to declare the OM inadmissible.

Age Bakker CFT: Situatie van Curaçao vergelijkbaar met die van Griekenland

Age Bakker CFT: Situatie van Curaçao vergelijkbaar met die van Griekenland. WILLEMSTAD / PHILIPSBURG – Voor de invoering van de euro waarschuwde econoom Age Bakker tegen een eenheidsmunt zonder politieke unie. Als scheidend voorzitter van de Antilliaanse Colleges financieel toezicht blikt hij in het Financieel Dagblad terug op een andere conflictueuze monetaire unie in het koninkrijk, die van Curaçao en Sint Maarten. ‘Hier zijn lessen uit te trekken voor Griekenland.

Age Bakker CFT: Situatie van Curaçao vergelijkbaar met die van Griekenland

WILLEMSTAD / PHILIPSBURG – Voor de invoering van de euro waarschuwde econoom Age Bakker tegen een eenheidsmunt zonder politieke unie.

Als scheidend voorzitter van de Antilliaanse Colleges financieel toezicht blikt hij in het Financieel Dagblad terug op een andere conflictueuze monetaire unie in het koninkrijk, die van Curaçao en Sint Maarten. ‘Hier zijn lessen uit te trekken voor Griekenland.’

Age Bakker: Situatie van Curaçao vergelijkbaar met die van Griekenland CFT
Age Bakker: Situatie van Curaçao vergelijkbaar met die van Griekenland CFT

Wat trof u zes jaar geleden aan als toezichthouder op de overheidsfinanciën van de voormalige Antillen?
‘Ik wist dat het lastig zou worden. Het werd ervaren als van buitenaf opgedrongen toezicht. Over en weer werden elkaar — ook nu nog — beelden toegeroepen die gevoelig liggen. Het was geen makkelijke start, zeker niet in Curaçao.’

Maar jaren na uw start ontmoette u nog verzet. Vorig jaar schijnt u bijvoorbeeld tijdens een ministerraad door de Arubaanse premier voor rotte vis te zijn uitgemaakt.
‘Die term is niet gevallen en ik ben wel wat gewend. In het IMF vertegenwoordigde ik naast Nederland landen als Oekraïne, Georgië en Armenië. Dan krijg je vaak de zwartepiet toegespeeld. Mijn oordeel als econoom is dat Aruba er zonder herfinanciering door Nederland niet meer uitkomt. De rentebetalingen bedragen nu 17% van de begroting. Dat is op den duur onhoudbaar. Het ging erover of Nederland Aruba wilde helpen herfinancieren. Wij zagen een opening, maar wilden dan wel een sterkere inzet van Aruba op duurzame overheidsfinanciën.’
President Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zit verdacht van fraude thuis en de onvolledige raad van commissarissen ruziet. Wat vindt u van de situatie?
‘Dat die situatie veel te lang duurt. Nergens anders op de wereld bestaat een centrale bank die al zolang niet functioneert. Curaçao en Sint Maarten spelen hier met vuur. Frustrerend is dat op beide eilanden de economie niet echt groeit. Eerst dacht ik dat dat door de overheidsfinanciën kwam, maar nu denk ik dat het ook een kwestie van vertrouwen is.’
Bedreigt de corruptie op de eilanden hun financiële stabiliteit?
‘Elk land heeft zijn corruptie-issues. Ook Nederland op zijn tijd. Maar de belastingmoraal is een echt issue. Van alle eilanden heeft Sint Maarten nog de beste economie met elk jaar 2% groei. Terwijl de overheidsinkomsten gelijk blijven. Daar is een hard gelag voor mensen die wel hun belastingen betalen.’
De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten onder Emsley Tromp leende buiten de overheid om geld aan het nutsbedrijf van Curaçao en aan het havenbedrijf van Sint Maarten. Kritiek van uw College financieel toezicht veegde de CBCS van tafel omdat u niets te zeggen zou hebben over niet-overheidsfinanciën. Wordt uw toezicht gewoon gepasseerd?

Zonder een spoor van stemverheffing antwoordt Bakker, even aimabel als tijdens de rest van het interview: ‘Ik wijs dit volledig van de hand. Ik klink misschien vriendelijk, maar ik ben streng. Er is geen sprake van dat de kritiek van het College financieel toezicht is gepasseerd. Wij hebben bij de Rijksministerraad afgelopen jaren tweemaal een aanwijzing voorgedragen, tegen Curaçao en Sint Maarten. Dat heeft geleid tot de val van het kabinet-Schotte en uiteindelijk tot onder meer saneringen bij vier overheidsbedrijven die een negatief eigen vermogen hadden. De broekriem is aangehaald. De door de politiek te laag vastgestelde tarieven zijn verhoogd.’
Wat is het risico dat Nederland opdraait voor eventueel wanbeheer van de Antilliaanse overheidsfinanciën?
‘Dat risico is ontegenzeggelijk kleiner geworden. Maar het eerste dat het IMF en de kredietbeoordelaars altijd aan me vragen is: “Staat Nederland garant.” Nou, nee, zeg ik dan altijd. Maar het is natuurlijk wel zo dat Nederland volgens het Koninkrijksstatuut wel garant staat voor een deugdelijk bestuur. Het niet nakomen door een eiland van zijn betalingsverplichtingen is daar een voorbeeld van. Niet uit te sluiten valt dat daardoor bij een default naar Den Haag zal worden gekeken.’
Wat concludeert u uit zes jaar financieel toezicht op de Antillen?
‘Dat de wortel en de stok bij elkaar horen. De wortel is dat de eilanden via Nederland goedkoop geld in het buitenland kunnen lenen. De stok is dat het onafhankelijk a-politiek financieel toezicht ook tanden heeft door het geven van aanwijzingen. Dat onafhankelijke toezicht moet worden voortgezet ten aanzien van de eilanden. Het resultaat is een aanzienlijke verbetering van de financiële situatie geweest. De begroting is nu in evenwicht. De combinatie van de wortel en stok kennen we wel in het koninkrijk, maar veel minder in Europa. De situatie van Curaçao was vergelijkbaar met die van Griekenland. Maar wat is nu de wortel voor Griekenland? Met de stok hebben de Grieken wel kennisgemaakt.’
Eurobonds als Europese wortel voor de Grieken, naar het voorbeeld van de Antillen die goedkoop met Nederland mee kunnen lenen als de Antillen zich aan de regels houden? Griekenland kan meeliften met Duitsland, als het zich aan de regels houdt?
Age Bakker glimlacht, en aarzelt voor het eerst even: ‘Misschien eurobonds, ja. Of misschien synthetische eurobonds. Ik weet het nog niet. Maar uit de Antillen zijn lessen te trekken, bijvoorbeeld voor hoe de eurozone met Griekenland is omgegaan zonder perspectief van schuldverlichting.’Source Dutch Caribbean Legal Portal
More Bes News

Age Bakker: Situatie van Curaçao vergelijkbaar met die van Griek
Sxm Government
Latest Police News

Video PDVSA Venezuelan protests against government leave three dead

PDVSA Two Venezuelan students and a National Guard sergeant died on Wednesday after being shot during protests against unpopular leftist President Nicolas Maduro, increasing turmoil in the volatile nation amid a devastating economic crisis.

Opposition supporters protested in Caracas and other cities in what they called “the mother of all marches,” denouncing Maduro for eroding democracy and plunging the oil-rich economy into chaos.

Crowds swelled to hundreds of thousands, including Maduro supporters who held a counter-demonstration in the capital at the urging of the president, and clashes were reported across the country during the most sustained protests since 2014.

Maduro says that beneath a peaceful facade, the protests are little more than opposition efforts to foment a coup to end socialism in Venezuela. The opposition says he has morphed into a dictator and accuses his government of using armed civilians to spread violence and fear.

The deaths mean eight people have now been killed during protests in Venezuela this month. The opposition blames the deaths on security forces and alleged paramilitary groups. Over 400 people were arrested during protests on Wednesday, rights group Penal Forum said.

The opposition called for another protest on Thursday, raising the specter of prolonged disruption in Venezuela.

 

 

“Same place, same time,” said opposition leader Henrique Capriles on Wednesday night. “If we were millions today, tomorrow we’ll be more.”

Wednesday’s dueling marches drew parallels to the clashes between pro and anti-government protesters in 2002 that triggered a brief coup against late President Hugo Chavez.

Carlos Moreno, 18, a student, was leaving his home to play soccer in Caracas when armed government supporters approached a nearby opposition gathering and fired shots, according to witnesses. He was shot in the head, they said, and three security officials said he later died in a clinic after undergoing surgery.

Later on Wednesday in the opposition hotbed of San Cristobal near the Colombia border, university student Paola Ramirez died after being shot by men pursuing her and her boyfriend, according to relatives and witnesses.

“We were on a motorbike and they were following us, shooting,” her boyfriend told Reuters. “I left her on a block where she was going to find her sister and I went to hide the bike. I heard shots and when I arrived she was on the ground. I tried to protect her as much as I could,” he added, sobbing in front of her body.

The public prosecutor’s office said it was investigating both cases.

The opposition attributed both deaths to groups known as “colectivos,” armed government supporters who are frequently accused of involvement in confrontations during protests.

There are few clear ways of identifying colectivos, who call themselves community groups but whom the opposition accuses of being violent paramilitary wings of the ruling Socialist Party.

A National Guard sergeant was killed by a sniper during “violent protests” in Miranda state and a colonel was injured, the human rights ombudsman Tarek Saab tweeted on Wednesday night.

“MADURO OUT!”

Waving the country’s red, yellow and blue flags and shouting “No more dictatorship” and “Maduro out,” demonstrators clogged a stretch of the main highway in Caracas. Troops fired tear gas in Caracas neighborhoods, San Cristobal, the depressed industrial city of Puerto Ordaz, and the arid northern city of Punto Fijo.

“We have to protest because this country is dying of hunger said Alexis Mendoza, a 53-year-old administrator marching in the Caracas neighborhood of El Paraiso. “There are a lot of people in the opposition and they are full of courage.”

The march followed a fortnight of violent protests triggered by a Supreme Court decision in March to assume the powers of the opposition-led Congress – which it quickly reversed under international pressure.

The court’s move nonetheless fueled long-simmering anger over the ruling Socialist Party’s handling of the economy. The OPEC country suffers from Soviet-style shortages of food and medicines and triple-digit inflation.
More Caribbean News
The opposition is demanding early elections, the freeing of jailed politicians, humanitarian aid, and respect for the autonomy of the opposition-led legislature.

The marchers gathered at more than two dozen points around Caracas, although some were stalled by authorities closing around 20 subway stops. Protesters had hoped to converge on the office of the state ombudsman, but as in previous attempts they were blocked by the National Guard. The protests trailed off with youths throwing rocks squaring off against security forces spraying tear gas.Weather

MADURO SAYS “ANTI-CHRISTS” DEFEATEDSource Reuters

Venezuelan protests against government leave three dead

Militants of the opposition Marabina, decided to protest this Wednesday, June 21, in front of the Miranda tower, a building of the state oil company PDVSA, located in Padilla Avenue in Maracaibo, in protest against the Constituent Assembly convened by President Nicolás Maduro, Without the approval of the people of Venezuela. ”

PDVSA Venezuelan protests against government leave three dead
PDVSA Venezuelan protests against government leave three dead

With banners, whistles and slogans, the Zulians came to the building to develop their protest in what they called “Plantón por Venezuela”. Juan Pablo Guanipa, deputy to the National Assembly for Zulia, present from 6:00 in the morning, said that “the struggle for Venezuela has no rest.”

“Yesterday we arrived from Caracas after participating in the great capture of the capital and today we continue fighting here in Zulia, because this fight is for everyone, this fight has no time, date or rest. We have to defend the Constitution and we must do it in a peaceful but forceful way. This is also a way of rejecting how this disastrous government ended everything, even with PDVSA, which was once one of the most important oil companies in the world. Today is simply a company full of debts, “he said.

Police officers cordon off the area, to protect the security of demonstrators and vehicles that circulate near the Miranda building, which is causing delays in the transit of the avenue La Limpia and alternative routes.

Groups of protesters blocked the accesses of the ring road One to La Limpia by placing barricades in each one of them. The collapse of automotive traffic in the surroundings was not long in coming and the chaos of the road reigns on the alternate roads of the area.

News developing …

Militantes de la oposición marabina, decidieron plantarse este miércoles 21 de junio, frente a la torre Miranda, edificio de la estatal petrolera PDVSA, ubicado en la Avenida Padilla de Maracaibo, en señal de protesta contra la Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, “sin la aprobación del pueblo de Venezuela”.

Con pancartas, pitos y consignas, los zulianos llegaron a la edificación para desarrollar su protesta en lo que denominaron “Plantón por Venezuela”. Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el Zulia, presente desde las 6:00 de la mañana, aseguró que “la lucha por Venezuela no tiene descanso”.

“Ayer llegamos de Caracas luego de participar en la gran toma de la capital y hoy seguimos luchando aquí en el Zulia, porque esta lucha es de todos, esta lucha no tiene hora, fecha o descanso. Tenemos que defender la Constitución y hay que hacerlo de manera pacífica pero contundente. Además esta es una manera de rechazar cómo este gobierno nefasto acabó con todo, hasta con PDVSA, que antes era una de las compañías petroleras más importantes del mundo. Hoy simplemente es una empresa llena de deudas”, dijo.

Efectivos policiales acordonan la zona, para reguardar la seguridad de los manifestantes y los vehículos que circulan cerca del edificio Miranda, lo que está causando retrasos en al transito de la avenida La Limpia y vías alternas.

Grupos de manifestantes trancaron los accesos de la autopista Circunvalación Uno a La Limpia colocando barricadas en cada uno de ellos. El colapso de transito automotor por los alrededores no se hizo esperar y el caos vial reina en las vías alternas de la zona.

Noticia en desarrollo…Source Noticias Venezuela

Video PDVSA Venezuelan protests against government leave three dead

Caribbean Latest Tropical Storm Bret Spreading Heavy Rain, Gusty Winds Windward Islands

Story Highlights

Tropical Storm Bret formed Monday afternoon in the open Atlantic Ocean.

Tropical storm warnings are in effect for portions of northeastern Venezuela.

Heavy rain and gusty winds are expected in these areas through Tuesday.

Tropical Storm Bret will continue to spread heavy rain and gusty winds across the southern Windward Islands and northeastern Venezuela through Tuesday.

Caribbean Latest Tropical Storm Bret Spreading Heavy Rain, Gusty Winds Windward Islandstropical storm bret
Caribbean Latest Tropical Storm Bret Spreading Heavy Rain, Gusty Winds Windward Islands tropical storm bret
More ABC Islands

Caribbean Latest Tropical Storm Bret Spreading Heavy Rain, Gusty Winds Windward Islands tropical storm bret
Caribbean Latest Tropical Storm Bret Spreading Heavy Rain, Gusty Winds Windward Islands tropical storm bret

Here’s the latest from the National Hurricane Center:

 • Tropical Storm Bret is currently about 20 miles east-northeast of Isla Margarita, moving swiftly toward the west-northwest.
 • Bret is expected to track across the extreme southeastern Caribbean Sea Tuesday.
 • Tropical storm warnings are in effect for portions of the northeastern coast of Venezuela.
 • Heavy rain, gusty winds and increased seas are expected to be the main threats in these areas into Tuesday.
 • This systemLittle change in strength is expected during the next 12 to 24 hours.

  After passing through the Windward Islands, the forecast calls for this system to weaken into a tropical depression on Wednesday, due to increasing south-southwesterly wind shear and land interaction with Venezuela.

  is no threat to the U.S. mainland.

 • On Monday, there were reports roofs were damaged  on the islands of Trinidad, Tobago and Grenada and some flooding has occurred in southern Trinidad. Tropical storm conditions, including gusty winds and heavy rain, will begin to subside later Tuesday in portions of the southern Windward Islands and the northeastern coast of Venezuela.

  Total rainfall accumulations of 2 to 4 inches are currently expected over the Windward Islands and the northeastern coast of Venezuela through Tuesday.

  Tropical storm warnings remain in effect for portions of Venezuela from Pedernales to Cumana, including Isla de Margarita. A tropical storm watch is in effect for Aruba, Bonaire and Curacao.

 • tropical storm bret
  tropical storm bret
 • This portion of the Atlantic Basin is an unusual spot for tropical development this early in the season.

  Tropical Storm Bret is an outlier that is only joined by a few tropical systems that have formed in June in the open Atlantic. The system is also somewhat odd because it formed farther south than most tropical cyclones around the globe.

 • Any storms that do form typically track north or northeastward, which brings the Gulf Coast and the Southeast coast in play for potential impacts.
 • tropical storm bret
  tropical storm bret
 •  

  On average, there’s one named storm in June in the Atlantic, Caribbean or Gulf of Mexico every one to two years.

  Tropical development in the open Atlantic only happens about once per decade.

  Last June was an outlier, when Bonnie, Colin and Danielle all spun through the Atlantic Basin as tropical storms.

Caribbean Latest Tropical Storm Bret Spreading Heavy Rain, Gusty Winds Windward Islands

sxm government
Latest Police News

IPKO talks about the Caribbean Netherlands

IPKO :“I feel your pain,”‘ Chairperson of the St. Maarten Parliament Sarah Wescot-Williams said Thursday. addressing representatives of Saba, St. Eustatius and Bonaire. “Continue your efforts for issues that are important to your people. Nobody knows these issues better than the people who were elected. In St. Maarten we also hear gentle sounds about new structures. But I think there are topics that deserve much more atten­tion of the parliament.”

IPKO :“I feel your pain,”‘ Chairperson of the St. Maarten Parliament Sarah Wescot-Williams said Thursday. addressing representatives of Saba, St. Eustatius and Bonaire. “Continue your efforts for issues that are important to your people. Nobody knows these issues better than the people who were elected. In St. Maarten we also hear gentle sounds about new structures. But I think there are topics that deserve much more atten­tion of the parliament.”

Wescot-Williams made her comments during the sec­ond day of the Inter-Parlia­mentary Consultation for the Kingdom IPKO in The Hague. It was an historic meeting, as it was the first time since the dissolution of the Netherlands Antil­les that all six Caribbean Islands were present at the IPKO.

IPKO talks about the Caribbean Netherlands
IPKO talks about the Caribbean Netherlands
More Bes Islands

IPKO talks about the Caribbean Netherlands

Source Saba-News Via The Daily Herald
Sxm News 1