Curacao Pastor Sentenced, ‘Rape In Order To Drive Out The Devil’

rape in order to drive out devil

rape in order to drive out devil

“rape in order to drive out devil”

A Pastor in curaçao appears to have dozens of women raped ” to the devil to drive out. His youngest victim was only eleven years old.

Against The 54-Year-old leader of the rains of yesterday’s blessingskerk court in curaçao eighteen years in prison.

The blessingskerk also has branches in tilburg, The Hague, Rotterdam and Amsterdam, so writes the nis.

Two years ago, one girl charges against Orlando b. Then poured another 19 taxes in. The “Church” would in 2003 already started with the abuse.

The Pastor was raping the girls ” to the devil out of them ‘, according to the prosecution. He scared them by saying that they were possessed of demons that he in their body had stopped. According to the nis would orlando wake the demons as the women go to the police.

He also added a lot of violence. Girls came after the rape at while they were covered in blood, so pale during the session of the court.

One girl got pregnant five times. Orlando paid the abortions or the morning after pill.

rape in order to drive out devil
rape in order to drive out devil
Latest BES Islands Police Briefing

‘Verkrachting om duivel uit te drijven’
Een pastor op Curaçao blijkt tientallen vrouwen te hebben verkracht ‘om de duivel uit te drijven’. Zijn jongste slachtoffer was maar elf jaar oud.
Tegen de 54-jarige leider van de Rains of Blessingskerk is gisteren voor de rechtbank in Curaçao achttien jaar cel geeist.
De Blessingskerk heeft ook dependances in Tilburg, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, zo schrijft de NOS.
Twee jaar geleden deed één meisje aangifte tegen Orlando B. Daarna stroomden nog eens 19 aangiftes binnen. De ‘kerkleider’ zou in 2003 al zijn begonnen met het misbruik.
De pastor verkrachtte de meisjes ‘om de duivel uit hen te drijven’, aldus het openbaar ministerie. Hij maakte ze bang door te zeggen dat ze bezeten waren van demonen die hij in hun lichaam had gestopt. Volgens de NOS zou Orlando de demonen wakker maken als de vrouwen aangifte deden.
Ook gebruikte hij veel geweld. Meisjes kwamen na de verkrachting bij terwijl ze onder het bloed zaten, zo bleek tijdens de zitting van de rechtbank.
Eén meisje raakte vijf keer zwanger. Orlando betaalde de abortussen of de morning-afterpil.
Source CuraNews Curacao

Leave a Reply