Guus Schram: ‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’ PT2

Guus Schram:
‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’ Antilliaans Dagblad, 2 september 2017
Willemstad – De situatie in de rechtshandhaving is nog steeds zorgelijk. Dat zei voormalig procureur-generaal (PG) Guus Schram donderdag bij zijn afscheid in het Santa Barbara Resort.


,,De cijfers tonen aan dat we kampen met buitengewoon veel en zware criminaliteit; van atrako’s tot levensdelicten en van fraude tot corruptie. Geconstateerd moet worden dat ons niveau van de rechtshandhaving helaas nog steeds niet beantwoordt aan deze mate van criminaliteit, ook al staan we er beter voor dan enkele jaren geleden”, aldus Schram, die teruggaat naar Nederland en daar de functie van hoofdofficier van Justitie van Noord-Holland op zich neemt.

,,Dat is iets wat we ons moeten aantrekken, want we zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor. Dat betekent dat we de infrastructuur op orde moeten hebben, ook wat betreft de rechtshandhaving. Dat zijn we niet alleen aan onze stand als land verplicht, maar ook aan de samenleving en toekomstige generaties.”

Op dit moment kunnen nog te veel zaken niet worden opgepakt – zo stelt Schram – waardoor daders vrijuit gaan. ,,Dit doet het maatschappelijk vertrouwen in de instituties geen goed en het draagt evenmin bij aan normbesef en draagvlak voor ons werk.”

Schram stond even stil bij een recente uitspraak van de Sint Maartense Justitieminister over de in ernst en omvang toenemende misdaad onder jonge mannen. ,,Hij stelde daarbij dat het een samenlevingsbrede inspanning vergt om hier iets aan te doen en constateerde dat het niet meer alleen een strafrechtelijk onderwerp is, maar ook een kwestie van sociale aard is geworden. Ik deel die visie volledig. Voor veel criminaliteit geldt dat die zijn oorsprong kent in sociaalmaatschappelijke problematiek en tekortkomingen.

Denk aan gebrekkig onderwijs, zware economische omstandigheden, grote welvaartsverschillen, een slecht perspectief op de arbeidsmarkt, maar ook aan zaken als geen adequate dagbesteding voor jongeren, te weinig sociale controle en zelfreinigend vermogen of een zwak moreel kompas. Het is inderdaad een opgave van de maatschappij als geheel om hierin een ommekeer teweeg te brengen. Met andere woorden: de samenleving heeft zichzelf nodig om dit probleem te kunnen tackelen.”

Net als zijn opvolger benadrukte Schram in zijn toespraak het belang van samenwerken. Het is de enige manier om antwoord te geven op de criminaliteit, aldus de voormalige PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. ,,Het is absolute noodzaak.”

Samenwerken is echter geen natuurlijk gegeven: ,,Het moet constant uitgevonden en bevochten worden, waardoor we geneigd zijn het juist niet te doen. Maar wij hebben te maken met georganiseerde en goed samenwerkende criminelen die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe mazen en technieken. Wij moeten daar steeds weer creatief een antwoord op geven: samenwerken en de krachten bundelen is dus een continu proces.”

Echt samenwerken is moeilijk, zo gaf Schram aan. ,,Valkuilen zijn onze routines, organisatiebelangen, solisme of zelfgenoegzaamheid. Daarnaast vereist succesvolle samenwerking een breed spectrum van partijen. Niet alleen de vertrouwde partners, maar ook nieuwe, minder bekende partijen. Met hen moeten we komen tot een collectieve wil en overtuiging om gezamenlijk vasthoudend te werken aan de verwezenlijking van onze ambities en te voldoen aan de verplichting aan onze samenlevingen.”

Het draait hierbij niet alleen om opsporen, vervolgen en opsluiten, maar ook om bestuurlijke betrokkenheid, preventief ingrijpen en sociale maatregelen, zo vindt Schram. ,,Daarvoor heb je naast het bestuur ook de private sector en sociaalmaatschappelijke instanties hard nodig. Samen creëren we een breed front aan mogelijkheden: samenwerkingsverbanden die snel en adequaat kunnen reageren op uiteenlopende problemen, waardoor we minder achter de feiten gaan aanlopen.”

Dankzij de samenwerking tussen de partners binnen de justitiële keten heeft Schram gedurende zijn 3,5 jaar als PG van de drie landen kunnen constateren dat meerdere projecten succesvol zijn gebleken binnen de rechtshandhaving. ,,Ik denk aan de Top C op Curaçao, de multidisciplinaire mensenhandel-aanpak op Sint Maarten, de financiële top X op de BES en de niet-meldersprojecten met de FIU.”

Het Afpakteam noemde Schram afzonderlijk. ,,Het is het ultieme samenwerkingsmodel waarin partijen uit verschillende hoeken gezamenlijk en op innovatieve manier een effectief antwoord geven op criminaliteit. De integrale aanpak van de strafrechtsector en bestuur in optima forma. Het levende bewijs dat samenwerking je verder brengt. Niet voor niets heeft Aruba dit voorbeeld gevolgd. En, ondanks de politieke aarzelingen die er op Sint Maarten over dit concept zijn, hoop ik nog altijd dat ook daar deze samenwerkingsvorm gestalte zal krijgen. Want een afpakteam is goed nieuws voor het land en slecht nieuws voor criminelen.”

Om écht vooruitgang te boeken moet de samenwerking over het hele Koninkrijk en de regio worden getrokken, aldus Schram; samenwerking tussen de lokale organisaties alleen is niet genoeg. ,,Daarvoor zijn de landen te klein, de organisaties te kwetsbaar en de voorzieningen te schaars. Samenwerking in de regio en met Nederland is daarom absoluut onmisbaar.”

Schram ziet de samenwerking binnen het Koninkrijk als een kans die mogelijkheden biedt op vooruitgang en hij hoopt dat velen die visie met hem delen. ,,Onderdeel zijn van een groter verband zoals het Koninkrijk biedt een absolute meerwaarde in de strijd tegen de criminaliteit.”

Net als de nieuwe procureur-generaal Roger Bos in zijn introductietoespraak aangaf, is Schram ook van mening dat er nog een lange weg te gaan is. ,,We mogen trots zijn op alle inspanningen en successen die zijn bereikt, maar ik spreek ook de wens uit dat het hier niet bij blijft; dat we verantwoordelijkheid nemen en nadrukkelijker prioriteit geven aan de doorontwikkeling van de rechtshandhaving; dat we elkaar intensiever opzoeken in het besef dat we elkaar nodig hebben omdat niemand het alleen kan, en dat de samenlevingen zelf hun sleutelrol pakken in het proces naar een cultuur waarin wettigheid en rechtvaardigheid de norm is. Want alleen dan trekken we echt samen op, maken we een gezamenlijke vuist tegen de criminaliteit en kunnen we het verschil maken”, aldus Schram.

 

 

Guus Schram:
‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’

Guus Schram Bonaire ‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’ Antilliaans Dagblad, 2 september 2017

Willemstad – De situatie in de rechtshandhaving is nog steeds zorgelijk. Dat zei voormalig procureur-generaal (PG) Guus Schram donderdag bij zijn afscheid in het Santa Barbara Reso

Guus Schram:
‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’
Antilliaans Dagblad, 2 september 2017
Willemstad – De situatie in de rechtshandhaving is nog steeds zorgelijk. Dat zei voormalig procureur-generaal (PG) Guus Schram donderdag bij zijn afscheid in het Santa Barbara Resort.

Guus Schram Curacao 'Rechtshandhaving nog zorgelijk’ Antilliaans Dagblad, 2 september 2017
Guus Schram Curacao ‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’ Antilliaans Dagblad, 2 september 2017

 

,,De cijfers tonen aan dat we kampen met buitengewoon veel en zware criminaliteit; van atrako’s tot levensdelicten en van fraude tot corruptie. Geconstateerd moet worden dat ons niveau van de rechtshandhaving helaas nog steeds niet beantwoordt aan deze mate van criminaliteit, ook al staan we er beter voor dan enkele jaren geleden”, aldus Schram, die teruggaat naar Nederland en daar de functie van hoofdofficier van Justitie van Noord-Holland op zich neemt.

,,Dat is iets wat we ons moeten aantrekken, want we zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor. Dat betekent dat we de infrastructuur op orde moeten hebben, ook wat betreft de rechtshandhaving. Dat zijn we niet alleen aan onze stand als land verplicht, maar ook aan de samenleving en toekomstige generaties.”More Info

Op dit moment kunnen nog te veel zaken niet worden opgepakt – zo stelt Schram – waardoor daders vrijuit gaan. ,,Dit doet het maatschappelijk vertrouwen in de instituties geen goed en het draagt evenmin bij aan normbesef en draagvlak voor ons werk.”Sxm Government

Schram stond even stil bij een recente uitspraak van de Sint Maartense Justitieminister over de in ernst en omvang toenemende misdaad onder jonge mannen. ,,Hij stelde daarbij dat het een samenlevingsbrede inspanning vergt om hier iets aan te doen en constateerde dat het niet meer alleen een strafrechtelijk onderwerp is, maar ook een kwestie van sociale aard is geworden. Ik deel die visie volledig. Voor veel criminaliteit geldt dat die zijn oorsprong kent in sociaalmaatschappelijke problematiek en tekortkomingen.

Denk aan gebrekkig onderwijs, zware economische omstandigheden, grote welvaartsverschillen, een slecht perspectief op de arbeidsmarkt, maar ook aan zaken als geen adequate dagbesteding voor jongeren, te weinig sociale controle en zelfreinigend vermogen of een zwak moreel kompas. Het is inderdaad een opgave van de maatschappij als geheel om hierin een ommekeer teweeg te brengen. Met andere woorden: de samenleving heeft zichzelf nodig om dit probleem te kunnen tackelen.”

Net als zijn opvolger benadrukte Schram in zijn toespraak het belang van samenwerken. Het is de enige manier om antwoord te geven op de criminaliteit, aldus de voormalige PG van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. ,,Het is absolute noodzaak.”

Samenwerken is echter geen natuurlijk gegeven: ,,Het moet constant uitgevonden en bevochten worden, waardoor we geneigd zijn het juist niet te doen. Maar wij hebben te maken met georganiseerde en goed samenwerkende criminelen die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe mazen en technieken. Wij moeten daar steeds weer creatief een antwoord op geven: samenwerken en de krachten bundelen is dus een continu proces.”

Echt samenwerken is moeilijk, zo gaf Schram aan. ,,Valkuilen zijn onze routines, organisatiebelangen, solisme of zelfgenoegzaamheid. Daarnaast vereist succesvolle samenwerking een breed spectrum van partijen. Niet alleen de vertrouwde partners, maar ook nieuwe, minder bekende partijen. Met hen moeten we komen tot een collectieve wil en overtuiging om gezamenlijk vasthoudend te werken aan de verwezenlijking van onze ambities en te voldoen aan de verplichting aan onze samenlevingen.”

Het draait hierbij niet alleen om opsporen, vervolgen en opsluiten, maar ook om bestuurlijke betrokkenheid, preventief ingrijpen en sociale maatregelen, zo vindt Schram. ,,Daarvoor heb je naast het bestuur ook de private sector en sociaalmaatschappelijke instanties hard nodig. Samen creëren we een breed front aan mogelijkheden: samenwerkingsverbanden die snel en adequaat kunnen reageren op uiteenlopende problemen, waardoor we minder achter de feiten gaan aanlopen.”

Dankzij de samenwerking tussen de partners binnen de justitiële keten heeft Schram gedurende zijn 3,5 jaar als PG van de drie landen kunnen constateren dat meerdere projecten succesvol zijn gebleken binnen de rechtshandhaving. ,,Ik denk aan de Top C op Curaçao, de multidisciplinaire mensenhandel-aanpak op Sint Maarten, de financiële top X op de BES en de niet-meldersprojecten met de FIU.”

Het Afpakteam noemde Schram afzonderlijk. ,,Het is het ultieme samenwerkingsmodel waarin partijen uit verschillende hoeken gezamenlijk en op innovatieve manier een effectief antwoord geven op criminaliteit. De integrale aanpak van de strafrechtsector en bestuur in optima forma. Het levende bewijs dat samenwerking je verder brengt. Niet voor niets heeft Aruba dit voorbeeld gevolgd. En, ondanks de politieke aarzelingen die er op Sint Maarten over dit concept zijn, hoop ik nog altijd dat ook daar deze samenwerkingsvorm gestalte zal krijgen. Want een afpakteam is goed nieuws voor het land en slecht nieuws voor criminelen.”

Om écht vooruitgang te boeken moet de samenwerking over het hele Koninkrijk en de regio worden getrokken, aldus Schram; samenwerking tussen de lokale organisaties alleen is niet genoeg. ,,Daarvoor zijn de landen te klein, de organisaties te kwetsbaar en de voorzieningen te schaars. Samenwerking in de regio en met Nederland is daarom absoluut onmisbaar.”

Schram ziet de samenwerking binnen het Koninkrijk als een kans die mogelijkheden biedt op vooruitgang en hij hoopt dat velen die visie met hem delen. ,,Onderdeel zijn van een groter verband zoals het Koninkrijk biedt een absolute meerwaarde in de strijd tegen de criminaliteit.”

Net als de nieuwe procureur-generaal Roger Bos in zijn introductietoespraak aangaf, is Schram ook van mening dat er nog een lange weg te gaan is. ,,We mogen trots zijn op alle inspanningen en successen die zijn bereikt, maar ik spreek ook de wens uit dat het hier niet bij blijft; dat we verantwoordelijkheid nemen en nadrukkelijker prioriteit geven aan de doorontwikkeling van de rechtshandhaving; dat we elkaar intensiever opzoeken in het besef dat we elkaar nodig hebben omdat niemand het alleen kan, en dat de samenlevingen zelf hun sleutelrol pakken in het proces naar een cultuur waarin wettigheid en rechtvaardigheid de norm is. Want alleen dan trekken we echt samen op, maken we een gezamenlijke vuist tegen de criminaliteit en kunnen we het verschil maken”, aldus Schram.

Guus Schram Curacao ‘Rechtshandhaving nog zorgelijk’ Antilliaans Dagblad, 2 september 2017

Preparashon pa konferensia awedi OM Voorbereidingen voor conferentie OM

Preparashonpa konferensia awedi OM
Voorbereidingen voor conferentie OM

Awe mèrdia i atardi ta tuma lugá e konferensia “Absolute Noodzaak; Samen optrekken tegen criminaliteit”. Un konferensia tokante e nesesidat di mas koperashon. Un konferensia organisá pa Ministerio Públiko (OM) ku partisipashon di vários dignatario den Reino Ulandes.

E konferensia ta konsistí di vários orador manera entre otro Minister di Hustisia, Quincy Girigorie, Minister di Asuntunan Ekonómiko, Steven Martina, Alkalde di Breda, Frank Depla i Prokuradó-general saliente Guus Schram.
Parti di e konferensia ta tambe un diskushon di panelistanan manera Promé-minister Eugene Rhuggenaath, gezaghebber di Boneiru Edson Rijna, abogado Karel Frielink, Fiskal-Mayo di Sint Maarten Ton Maan, alkalde di Breda Frank Depla i hefe di Landsrecherche Curaçao Medgar Elisa. E diskushon di panelista ta tuma lugá bou di liderazgo di periodista John van den Heuvel.

Relashoná ku e diskushon di panelista a tuma lugá awe mainta un enkuentro di tur panelista.

Voorbereidingen voor conferentie OM

Vanmiddag vindt plaats de conferentie “Absolute Noodzaak; Samen optrekken tegen criminaliteit”. Het thema van vandaag is samen optrekken tegen criminaliteit. Het is de enige manier om een antwoord te geven op de criminaliteit. Het is absoluut noodzakelijk. De conferentie wordt georganiseerd door het Openbaar Ministerie met deelname door vele hoogwaardigheidsbekleders uit het Koninkrijk.

De conferentie kent vele sprekers waaronder de Minister van justitie Quincy Girigorie, de Minister van Economische Zaken, Steven Martina, burgemeester van Breda Frank Depla en Procureur-generaal Guus Schram.
Deel van de conferentie is ook een paneldiscussie onder leiding van journaist John van den heuvel met sprekers als Minister-president Eugene Rhuggenaath, gezaghebber van Bonaire Edison Rijna, advocaat Karel Frielink, Hoofdofficier van Justitie van Sint maarten Ton Maan, burgemeester Frank Depla en de Hoofd van de Landsrecherche Curaçao Medgar Elisa.

In verband met de paneldiscussie heeft vanmorgen een bijeenkomst plaatsgevonden van alle panelleden.

Preparashonpa konferensia awedi om
Preparations for conference

Awe mèrdia i atardi ta tuma lugá e konferensia “Absolute necessity; hanging up against crime”. un konferensia tokante e nesesidat di mas koperashon. Un konferensia organisá pa ministerio públiko (OM) ku partisipashon di vários dignatario den reino ulandes.

Minister of hustisia, Quincy Girigorie, minister of asuntunan ekonómiko, Steven Martina, alkalde of Breda, Frank Depla the prokuradó-general salient schram.
Parti di e konferensia ta tambe un diskushon di panelistanan manera promé-Minister Eugene Rhuggenaath, commander di boneiru edson rijna, Abogado Charles, Fiskal-Mayo Di Sint Maarten tons moon, alkalde di Breda Frank Depla I think di landsrecherche curaçao medgar Elisa. E diskushon di panelista ta tuma lugá bou di liderazgo di periodista john van den heuvel.

Relashoná ku and diskushon di panellist to luga awe mainta a find di tur panellist.

Preparations for conference

This afternoon, the conference ‘absolute necessity’, together with the fight against crime, the theme of today is the fight against crime. It’s the only way to respond to crime. It is absolutely necessary. The Conference is organised by the public ministry with participation by many dignitaries from the kingdom.

The conference has many speakers including the minister of justice quincy girigorie, the minister of economic affairs, Steven Martina, Mayor of Breda Frank Depla and attorney general guus.
Part of the conference is also a panel under the direction of journaist john van den heuvel with speakers as Prime Minister Eugene Rhuggenaath, Commander of Bonaire Edison Rijna, lawyer Charles Frielink, chief prosecutor of Sint Maarten ton moon, Mayor Frank Depla and the head Of the landsrecherche curacao medgar Elisa.

In connection with the panel, a meeting of all members of the panel was held this morning.

Preparashonpa konferensia awedi OM Voorbereidingen voor conferentie OM
Preparashonpa konferensia awedi OM
Voorbereidingen voor conferentie OM

Preparashonpa konferensia awedi OM
Voorbereidingen voor conferentie OM

Police Aruba bid farewell to Chief Prosecutor Olthoff

Police Aruba bid farewell to Chief Prosecutor Olthoff The police force of Aruba (KPA) bid farewell on Friday of Chief Prosecutor Eric Olthoff of Aruba. He is leaving Aruba after many years of loyal service to Aruba.
On the picture Chief of Police “Dolfi” Richardson offering a present to Olthoff and thanking him for the perfect and professional cooperation during the past years.

Police Aruba bid farewell to Chief Prosecutor Olthoff
Police Aruba bid farewell to Chief Prosecutor Olthoff

 

 

 

Police Aruba bid farewell to Chief Prosecutor Olthoff

Director of CBCS to appear in Court in October Curacao

Director of CBCS to appear in Court in October Curacao

Director of CBCS to appear in Court in October

Director of CBCS to appear in Court in October
director

PHILIPSBUG, St. Maarten –  The Courtcase against Emsley Tromp (investigation Safier) will be on October 26 and 27. 30 and 31 st will be reserved for just in case more time is need for the case.
The judge took this decision today in Willemstad.
Director of CBCS to appear in Court in October
WILLEMSTAD – The Netherlands is again conducting a ‘political process’ in Curaçao. That was the statement of the lawyer of Emsley Tromp, the director of the Central Bank of Curaçao and Sint Maarten, on Tuesday.

According to the Public Prosecutor’s Office, Tromp has committed tax fraud and “the country of Curaçao” has been affected by about almost 3 million dollars.
Sex Alcohol and More Academy USVI
The court session of Tuesday was a so-called pro forma session. The substantive treatment of the charge against Tromp (57), who has been in charge of the Central Bank for a quarter of a century, will be discussed later. Nevertheless, Tromp’s lawyer Niels van der Laan spoke in his preliminary defense of “huge interests” in the case.

According to the lawyer, it is a political process, “driven by higher powers”

According to the Public Prosecution (OM), Tromp intentionally did not declare all incomes he received in his job for the period 2006 to 2014 for his pension to the tax. His defense claims that Tromp has to do that just after his retirement.

But under this substantive disagreement is a deeper issue, which was also discussed in the process against the Curaçao’s former Prime Minister Gerrit Schotte at the end of last week. According to Emsley Tromp’s lawyer, there is a political process, “driven by higher powers”.

Marionette of the Netherlands

Bank director Tromp is also known as ‘the lower king of Curaçao’

Sxm Government

The name was given by the Dutch government. Curaçao has been an autonomous country in the kingdom since 2010. Foreign Affairs and Defense are taken care of by the Netherlands. But many people see the OM as a puppet of the Netherlands that wants to keep influence on what it regards as effective or ineffective public administration.

Those who do not fit the Dutch system are being attacked, Gerrit Schotte complained last Friday about his conviction in appeal because of official corruption and money laundering. The defense of Central Bank Director Tromp, also known as the “lower king of Curaçao”, followed a similar line on Tuesday.

‘Unfair, Negligent and Hastily’

Striking is that Schotte and Tromp are rivals

Earlier, the defense called the prosecution against Tromp ‘improperly, negligently and hastily’. The OM did not do its homework carefully, so attorney Van der Laan made clear on Tuesday. His words formed an echo of what Geert-Jan Knoops, the lawyer of Gerrit Schotte, suggested earlier.

It is remarkable, however, that Schotte and Tromp are rivals in Curaçao. In the period 2010-2012, when Schotte was the first Prime Minister of the autonomous island, he attempted to replace Tromp with a political fellow. But many accusations have been expressed against Tromp’s power and influence in the recent years but this is the first time he has been prosecuted.

He called Emsley Tromp ‘not a dictator’

The defense of attorney Van der Laan seemed to be aware of the show on Tuesday. He called Emsley Tromp ‘not a dictator’, but someone who has done ’25 years of great work ‘. According to him, the question is whether or not fraudulent retention of income is a matter for the taxpayer and does not deserve any criminal treatment at all.

The defendant wants the judge Van der Spoel to declare the OM inadmissible.

Sex , Alcohol, Illicit Drugs And Lap Dancing Reported At A Z Academy Big Island Adventure VIP – Investigation Launched

Sex Alcohol Drugs LapDancing AZ Academy Adventure Investigation

Sex , Alcohol, Illicit Drugs And Lap Dancing Reported At A Z Academy Big Island Adventure VIP – Investigation Launched
ST. CROIX — Looking at the description of a weekend adventure organized by Big Island Adventure Camp, one of the most popular summer camps on St. Croix which is an arm of private school A-Z Academy, the urge to sign your child up would be hard to resist, although the weekend came at a cost of $85 per child, aside from the $100 a week for the regular camp.

Part of it reads: “CITs [Councilor in Training] will experience sustainable living through an authentic Caribbean lifestyle. They will assist in transforming existing garden beds, harvesting produce, making candles from bee hives and more. We will start the trip off by setting into our cottages and the property, go over goals of the trip and dive into activities.”

But during the weekend of July 7-9, while at the weekend adventure on the North Side Valley Estate, what was supposed to be an experience with children that would help them grow and learn new skills, turned into a devastating exposure to sex, drugs and alcohol for the teenagers, leaving parents, most of whom learned what took place only on Thursday, in shock, lamenting that their kids’ innocence had been violated at a camp that many had come to respect, as the supervision needed to prevent such behavior was not adequate, and even worse, adult employees of A-Z Academy tasked with overseeing the teens, not only condoned the behavior, but participating in the criminal acts as well.

A-Z Academy Executive Director Paula Heller, during a meeting with parents on Thursday evening at the private school, cried as she apologized for what took place. She admitted that the children had sex with each other, and also gave lap dances. She was said to have stated that, “We dropped the ball,” in the meeting.

“All I could say is I’m sorry. I don’t even know what to say to you; all I can say is that I am sorry that your children, on my watch, were not taken care of, and that my staff that I trusted did not handle themselves appropriately. And maybe I expected too much,” Ms. Heller said at the meeting to stunned parents according to audio obtained by The Consortium, some hearing of what took place for the first time.

Ms. Heller, who admitted to leaving every night during the three-day weekend adventure around 9:00 p.m. and leaving the teenagers to be supervised by the 19-year-old and 27-year-old, nonetheless insisted that she was with the teenagers 90 percent of the time.

“I’m going to tell you that there was drugs, there was alcohol, there was sex, there was lap dancing going on, pretending that we’re at a sex bar or whatever. I don’t know what it was… I think the lap dancing, the truth or dare was going on with my staff. Certainly not the example that I teach,” she said.

Yet, after learning of the event, law enforcement was not immediately contacted by the school. At least one parent, whose 14-year-old was exposed to the behavior — with one of the male teenagers initially bragging about having sex with the child, only to change his version of what happened as the pressure intensified — reporting the matter in detail to the V.I.P.D. as well as the Dept. of Human Services, Child Care and Regulatory Services division.

D.H.S. Public Relations Officer, Carol Burke, told The Consortium on Friday that a thorough investigation would be conducted and appropriate action taken.

“Know that the department itself [D.H.S.], in conjunction with the V.I.P.D., will conduct a complete investigation into the matter and make a determination as to the licensing of the Academy as a summer camp for children, as well as any other related issues that we have to take up,” Ms. Burke said. “We’re not going to sit on our hands, look at it and not do anything.”

She added, “The department is committed to any investigation that needs to be done in regards to what our children [are] being exposed to at a summer camp, and what happened in terms of their safety.” She said once the investigation is completed, “know that the commissioner [of D.H.S.] will be prepared to do what is necessary to deal with the license, or any other related [matter]. The well-being and welfare of our children are equally important issues to deal with the camp moving forward.”

Sex , Alcohol, Illicit Drugs And Lap Dancing Reported At A Z Academy Big Island Adventure VIP - Investigation Launched
Sex , Alcohol, Illicit Drugs And Lap Dancing Reported At A Z Academy Big Island Adventure VIP – Investigation Launched

Calls placed to V.I.P.D. Commissioner Delroy Richards were not returned at time of writing.

The adult employees, a 19-year-old and 27-year-old, admitted at the meeting to participating in the use of marijuana and alcohol at the weekend adventure getaway. These employees have since been fired by A-Z Academy. The lap dancing among employees was believed to be between CITs, whose ages range from 14 to 16. It is not clear whether the 19-year-old and or the 27-year-old participated in the lap dancing activities. Weapons were also said to be at the weekend adventure, including a gun and a knife.

And whether there were other lewd behavior at the camp remains unknown, as some of those involved admitted to being high on marijuana and alcohol with little recollection of some of the things that took place. Furthermore, not all parents of children involved- – roughly 15 — we’re at the meeting, leaving open the question whether all parents knew what took place.

The North Side Valley, located on the north shore of Frederiksted past the V.I. National Guard Facility, is a maze of cabins on a highly secluded, hilly estate. The estate’s expansive grounds, dotted with mango trees, palm trees, grass and bushes, appear to be perfect for a getaway that frees its guests from the outside world; there is no cellphone reception in the area.

Why more supervision was not provided to the teenagers sent to a location so disconnected from civilization, is a question Ms. Heller and other officials of A-Z academy will have to answer.Aruba Officer Dies In The Line Of Duty

SOURCE VI Consortium

Sex , Alcohol, Illicit Drugs And Lap Dancing Reported At A Z Academy Big Island Adventure VIP – Investigation Launched

Sxm Government

Bomb Threats Delta Airlines Henry E Rholsen Airport USVI

Bomb Threats Delta Airlines Henry E Rholsen Airport USVI

Bomb Threats Delta Airlines Henry E Rholsen Airport USVI ST. CROIX — A bomb threat on Delta Airlines on Saturday afternoon forced a temporary evacuation at the Henry E. Rohlsen Airport, according to information provided by 911, which was relayed to The Consortium by V.I.P.D. Public Information Officer Glen Dratte.

bomb threat usvi
bomb threat st croix

Mr. Dratte said the Virgin Islands Port Authority was leading the investigation and that he could not provide much details. However, he said the call reporting the bomb threat was made at 3:41 p.m., and the V.I.P.D.’s K-9 unit aided with the investigation, while the force’s traffic arm worked to reroute traffic away from the airport.

It is not clear what was uncovered during the investigation, but V.I.P.A. gave the all clear at 5:01 p.m., according to 911.

Three airlines — Jetblue, Delta and American — were set to leave St. Croix when Port Authority officials initiated the emergency evacuation, according to a person who was boarding the Delta Airlines flight.

“This is a new one. We were getting on the Delta plane here in St. Croix on our way to Atlanta, and were told to go back into the terminal due to a security issue,” this person wrote in a text message to The Consortium, as they relayed details about the incident in real time to the publication. “Then about 30 minutes later the airport police told everyone to evacuate the building immediately, so everyone is going back outside and I believe leaving the entire airport building.”

This person then told The Consortium that passengers were ordered to get off the American and Jetblue flights, along with the Delta plane. “We are all going to have to go back through customs and security, and these flights are going to be really late,” this person said.

Though the V.I.P.A. gave the all clear came at 5:01, at 4:52 p.m. passengers of Delta Airlines were boarding the plane. Jetblue had already been clear to leave. The Consortium is not sure when the American Airlines flight left.

The bomb threat did not only disrupt flights; passengers on the Delta Airlines plane most likely missed their connecting flights. But the threat also came at a cost to the government, whose agencies — the V.I.P.A. and V.I.P.D. — had to divert already scarce resources to adequately respond to the threat.SOURCE VI Consortium

V.I.P.A. has yet to issue a release on the matter.That nude video of the politician

Feature image: Passengers boarding for the second time following a bomb threat at the Henry E. Rohlsen Airport.

Bomb Threats Delta Airlines Henry E Rholsen Airport USVI

Sxm Government

Replay what we know about who leaked video of Plaskett and nude husband

Replay what we know about who leaked video of Plaskett and nude husband

The following article was originally published in The Consortium July 22, 2016. It is being republished in light of the recent indictment of two former employees of Ms. Plaskett in connection with the leaking of nude photos and videos of the congresswoman and her husband.

On July 6, a strange email arrived in the inbox of The Virgin Islands Consortium’s main contact email (contact@viconsortium.com). The message appeared in broken dialect text with a pointed message: “Luk Close. Wha de hell day exposing dis lil gul to? ” The email arrived in the morning and was not immediately checked, as it was being ignored as spam.

The following day, however, the email was opened, only to find a video and a screengrab (a screenshot taken from a video) of what appeared to be private footage of Delegate to Congress Stacey Plaskett and her husband, Jonathan Buckney-Small, who was being recorded by the congresswoman, naked, wearing eye shadow and lipstick.

In the video, Ms. Plaskett can be heard talking while recording her husband with a cellphone. He appears to be fully naked. Then, he says something to one of their children — appearing to be between 5-7 years old — who then appears behind her seemingly naked father.

The Consortium’s founder, Ernice Gilbert, immediately went to the F.B.I. with the video for two reasons: an illegal activity had occurred in that Ms. Plaskett’s cellphone or computer had been hacked, and the rather bizarre nature of the video. Federal investigators immediately commenced an inquiry, searching for an IP address and other pertinent information that could lead to the originator.

Federal officials say although the video definitely appears to be strange in nature, it does not constitute a crime against the child, because although the father appears to be naked, he and Ms. Plaskett were not sexually active in the video in the presence of the child. And the child appears to be clothed, they observed, suggesting that there was no illicit activity involving the minor.

The hacker’s motive appears to be political in nature, as the email’s title reads, and we quote verbatim: “Luk whoo leadin we: no wonda dis whole territory screw up — Plaskett MuSt GO!”

The manner in which the text was written suggests that the hacker is local. But it could also be a diversion to confuse federal investigators. And if the hacker managed to break into Ms. Plaskett’s computer, as she has claimed, then the hacker would be very hard to track because of the skills involved in completing such a hack. A federal agent said the hacker could easily reroute multiple IP addresses to various parts of the world, weaving an extremely complex web and making it nearly impossible to track.

The video, message and screengrab were sent through the email address “the3kingz@hotmail.com”. The sender’s name, which most likely is fake, registered as Susan Ricenville.

About a week and a half following The Consortium’s receipt of the video, rumors started swirling around Virgin Islands circles that a video of Ms. Plaskett, her naked husband and their child started making the rounds, suggesting that the hacker became impatient after nothing appeared on the matter through this publication. For the record, The Consortium did not share the video with anyone, except federal officials.

And the same handle that sent the video and screengrab to us, was the same name that appeared on the Faceboook page that leaked the video yesterday — Susan Ricenville — before it was taken down by Facebook.

The hacker did not send separate images that began making the rounds yesterday, one of which included Ms. Plaskett taking a topless selfie of herself. But she said those were also ripped from her computer by the hacker.

“Our office is currently working with the Capitol Police and the FBI and I can confirm that an active investigation is underway to find out who committed this crime and anyone else who may have been involved” said Ms. Plaskett’s chief of staff Jerome Murray in a statement issued by the congresswoman.

According to the statement, the fact that the illegal activity had taken place two weeks before an upcoming primary election was not being considered a coincidence.

“The fact that whoever is behind this type of criminal behavior decided to time it just before Virgin Islanders will be voting is not lost on us, while we don’t believe it will have whatever effect was intended, it is a sad commentary on the level to which some will stoop,” Mr. Murray said.Feds Indict Two Employees Leaked Photos

“This incident shows that there are some people who will go to any length to degrade a woman who refuses to play their games and will try to besmirch my good name by any means necessary. I have a message for the criminals who perpetrated these heinous acts: I will not go away. I know the people of our Virgin Islands are disgusted by individuals who would try to destroy families for political gain. I ask Virgin Islanders to stand with me as the authorities continue to investigate this matter,” Ms. Plaskett concluded.More Bes Islands

Replay what we know about who leaked video of Plaskett and nude husband
Replay what we know about who leaked video of Plaskett and nude husband

Replay what we know about who leaked video of Plaskett and nude husband

Sxm Government

Feds indict two former employees for leaking nude images of Stacey Plaskett

Feds indict two former employees for leaking nude images of Stacey Plaskett
Delegate to Congress Stacey Plaskett on Thursday issued a statement thanking the Capitol Police and U.S. Attorney for the District of Columbia, after it was announced that a joint investigation had led to the indictment of two former employees of Ms. Plaskett in connection with the release of nude images of the congresswoman and a nude video of her husband.Video tribute fallen Aruba officer

Feds indict two former employees for leaking nude images of Stacey Plaskett
Feds indict two former employees for leaking nude images of Stacey Plaskett

Former aide Juan McCullum was charged with two counts of cyberstalking, while Dorene Browne-Louis was charged on two counts of obstruction of justice. The joint operation saw the U.S. Capitol Police investigating the matter, while it was prosecuted by the U.S. Attorney for the District of Columbia.

The Consortium reported on the leak on July 21, 2016. Back then, Ms. Plaskett said, “The theft and distribution of these personal images via the internet marks a new low in Virgin Islands politics. I am shocked and deeply saddened that someone would stoop to such a level as to invade my marriage and the love of my family in an attempt to besmirch me politically.”

Both aides had worked for the delegate to Congress for over a year before leaving in mid-2016, according to the indictment. The indictment says that in March 2016, Ms. Plaskett asked Mr. McCullum to take her iPhone to an Apple store for repairs. While he had her phone, however, he created Hotmail and Facebook accounts under a fictitious name to distribute and post nude images of Ms. Plaskett and her husband. The indictment alleges that Mr. McCullum used the social media accounts to encourage others to spread the images and videos in the U.S. Virgin Islands, whose people Ms. Plaskett represents.SOURCE VI Consortium

According to the U.S. Attorney’s Office, Mr. McCullum alerted Ms. Browne-Louis to his actions, who later deleted Mr. McCullum’s text messages from her phone and gave “false, incomplete, and misleading statements” to law enforcement about her knowledge of Mr. McCullum’s actions.

Ms. Plaskett, in her release Thursday, praised law enforcement officials for their investigation.

“Last year, my privacy was invaded, which was followed by an organized smear campaign and defamatory press reports concerning both me and my family. I was informed today that preliminary arrests had been made of individuals who were involved in those illegal acts. I am deeply grateful to the Capitol Police and U.S. Attorney for the District of Columbia for their thorough and in depth investigating the crimes committed against me, and those who I love. Aside from the arrests announced today, the investigation is ongoing, and because of that, we are not able to provide any other updates at this time.

“While we continue to be saddened by the damage we suffered as a result of those egregious acts, my family is also incredibly thankful to the people of the Virgin Islands, who have shown us tremendous care, sensitivity, and love throughout this ordeal. The most important thing to me is the well-being of my family, and I will always be grateful to the residents, and families, of our territory for their support,” she said.
Ms. Browne-Louis will appear in court on July 19, while a date for Mr. McCullum’s appearance has yet to be scheduled.

Feds indict two former employees for leaking nude images of Stacey Plaskett

Sxm Government

Cu Honor y Respet nos lo hiba Agente Policial… – Korps Politie Aruba Video

Cu Honor y Respet nos lo hiba Agente Policial… – Korps Politie Aruba Video

Cu Honor y Respet nos lo hiba Agente Policial… – korps politie arubaMore Bes Islands

Cu Honor y Respet nos lo hiba Agente Policial... - Korps Politie Aruba Video
Cu Honor y Respet nos lo hiba Agente Policial… – Korps Politie Aruba Video

Korps Politie Aruba Video

Cu Honor y Respet nos lo hiba Agente Policial… – Korps Politie Aruba Video

Sxm Government
Sxm Police
Headline News