Cruise Ship Tourism Up In Curacao In The Year 2017

Cruise Ship Tourism Up In Curacao In The Year 2017

Willemstad, 7 December 2017. In the period from January to October 2017, 455,403 cruise tourists visited Curaçao, the Antillean Dagblad reports this week.

According to the newspaper, there is a growth of 31% compared to the same period last year when 348,278 tourists visited the island in the first ten months of 2016 via a cruise ship.

The increase compared to 2016 is also reflected in an increase in the number of cruise ships that Curacao visited this year. In the first 10 months of 2017, 194 cruise ships visited the Curaçao port; in 2016 there were 166. An increase of 17%.

Noteworthy is the increase in October of this year. In 2016, the number of cruise tourists was 26,854, while in October 2017 no fewer than 45,245 tourists arrived via the port of Curaçao; a growth of 68%.

September also shows interesting figures. The number of cruise tourists in 2016 was only 10,204; this year the number had increased to 24,317 in the same month.

It is also striking that, according to the figures of the Curacao Tourist Board (CTB), there are more cruise tourists in the island than ‘stay over’ tourists (tourists who stay at the destination for several days). To illustrate: the total number of stayovers in the period January through September 2017 amounted to 293,159, while more than 400,000 cruise tourists visited the island during the same period.

UNITEDTRAVEL | MARTIN PANDAY

Cruise Ship Tourism Up In Curacao In The Year 2017
Cruise Ship Tourism Up In Curacao In The Year 2017

 

Willemstad, 7 december 2017. In de periode januari tot en met oktober 2017 hebben 455.403 cruisetoeristen Curaçao bezocht, dat meldt het Antilliaans Dagblad deze week.

Volgens de krant is er een groei van 31% in vergelijking met de zelfde periode vorig jaar toen er 348.278 toeristen in de eerste tien maanden van 2016 het eiland aandeden via een cruiseschip.

De stijging ten opzichte van 2016 is eveneens terug te zien in een toename van het aantal cruiseschepen dat Curaçao dit jaar aandeed. In de eerste 10 maanden van 2017 hebben 194 cruiseschepen de Curaçaose haven aangedaan; in 2016 waren dat er 166. Een stijging dus van 17%.

Opmerkelijk is de stijging in de maand oktober van dit jaar. In 2016 bedroeg het aantal cruisetoeristen 26.854 terwijl er in oktober 2017 maar liefst 45.245 toeristen via de haven van Curaçao aankwamen; een groei van 68%.

Ook september laat interessante cijfers zien. Bedroeg het aantal cruisetoeristen in 2016 nog maar 10.204; dit jaar was het aantal in dezelfde maand gestegen naar 24.317.

Opvallend is ook dat, volgens de cijfers van de Curacao Tourist Board (CTB), er in totaal meer cruisetoeristen het eiland aandoen dan ‘stay over’ toeristen (toeristen die gedurende meerdere dagen op de bestemming verblijven). Ter illustratie: het totaal aantal ‘stay overs’ in de periode januari tot en met september 2017 bedroeg 293.159 terwijl er in dezelfde periode al meer dan 400.000 cruisetoeristen het eiland hadden aangedaan.

UNITEDTRAVEL| MARTIN PANDAY

http://unitednews.sr/news/stagiaires-relevant-voor-wederopbouw-sint-maarten/